Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Vaccinationen av allmänheten var planerad att starta i vecka 19, men har kunnat tidigareläggas eftersom vaccinationerna i tidigare faser gått snabbare än planerat. Exempelvis har cirka 82 procent av gruppen 65-plus och 55 procent av gruppen 60 till 64 år vaccinerats med en första dos.

- Det är såklart väldigt glädjande att vi tidigare än planerat kan sätta igång den fjärde och sista fasen i vaccinationen mot covid-19. Allmänhetens vaccination rymmer många personer. Därför har vi valt en turordning efter ålder även i den här fasen. Vi väntar oss ett stort intresse från allmänheten och de första tiderna kommer säkert att bli fullbokade direkt. Vi inleder med personer födda 1966 eller tidigare, alltså invånare som är mellan 55 och 59 år. Vi planerar att öppna även för kommande grupper i olika begränsade intervall, och vi kommer att kommunicera detta tydligt varje gång vi öppnar en ny åldersgrupp, säger Magnus Thyberg, vaccinsamordnare i Region Stockholm.

Tidsbokning till de 14 vaccinationsmottagningarna sker via appen Alltid öppet, och som komplement finns en telefonbokning för personer som av olika anledningar inte kan boka via digitala lösningar eller inte har Bank-id eller Freja e-id plus. Aktuell information om vaccinationerna finns på 1177.se.

Telefonbokningen har öppnat på ytterligare fem språk: finska, tigrinja, polska, ryska och spanska. Svenska, arabiska, persiska, somaliska och engelska finns sedan tidigare. Även i telefonbokningen måste man vara född rätt årtal för att kunna boka tid. Alla telefonnummer finns på 1177.se.

Även personer i tidigare faser, eller äldre åldrar, fortsätter att vaccineras för fullt, däribland personer som bor på särskilda boenden, de med hemsjukvård eller hemtjänst samt de som är födda 1961 eller tidigare.

Den fjärde och sista fasen i vaccinationen mot covid-19 omfattar omkring 1,4 miljoner invånare och därför vaccinerar Region Stockholm enligt turordning. Äldst får vaccin först. Till att börja med kommer årskullar om fem år att erbjudas bokning, löpande och i takt med vaccintillgång.

Läs mer