Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Region Stockholm kompletterar de ordinarie lägesrapporterna med denna dagslägesrapport på måndagar, onsdagar och torsdagar.

- Nu ser vi en uppgång i antalet patienter med covid-19 som är i behov av akutsjukvård. Vi vet att det är några veckors fördröjning mellan ökad smittspridning och ökat sjukvårdsbehov. Det som nu oroar är vi ser en fortsatt ökning av antalet konstaterade fall av covid-19. Det innebär att vården bör förbereda sig på att ökningen av covid-19 patienter i behov av vård antagligen kommer att öka under veckor framöver. Nu vill jag att vi alla drar ner på antalet sociala kontakter för att förhindra ytterligare smittspridning och att fler invånare blir svårt sjuka i covid-19, säger tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Bratt.


Dagsläget 1 mars

Antal konstaterade fall av covid-19 sedan pandemins början: 157 121
Antal patienter som avlidit med covid-19 sedan pandemins början: 3 880

Nu vårdas

· 43 patienter med covid-19 i intensivvård

· 267 patienter med covid-19 vid geriatrik och akutsjukhus

Totalt antal patienter med covid-19 i behov av sjukhusvård: 310 patienter

Vaccination mot covid-19

De här grupperna vaccineras nu:

Påbörjat 27 december: Personer på särskilda boenden för äldre. Erbjuds vaccin i samarbete med de läkarorganisationer som arbetar på särskilda boenden. Denna grupp är i stort färdigvaccinerad.

Påbörjat 11 januari: Medarbetare i kommunal vård och omsorg. Erbjuds av sin arbetsgivare att boka vaccinering via extern leverantör som regionen tecknat kontrakt med.

Påbörjat 12 januari: Viss vårdpersonal, bland annat på IVA och i covidvården. Arbetsgivaren gör prioriteringen utifrån mängden vaccin.

Påbörjat vecka 2: Invånare som har hemsjukvård och vuxna i samma hushåll. Hemsjukvården påbörjar arbetet med att ta kontakt med de som berörs.

Påbörjat vecka 2: Personer som har omsorgsinsatser från hemtjänst och eventuella vuxna i samma hushåll. Kommunen och vårdcentralerna samarbetar om att kontakta de berörda personerna.                                    

Uppgifterna i denna dagslägesrapport är preliminära och kan komma att efterjusteras. Därför kan inte alltid dagslägessiffrorna adderas upp till, och jämföras med resultaten i våra ordinarie lägesrapporter på tisdagar och fredagar. Det förekommer en viss eftersläpning i registreringen av antalet avlidna. I statistiken fördelas antalet avlidna per dygn i efterhand.