Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Region Stockholm kompletterar de ordinarie lägesrapporterna med denna dagslägesrapport på måndagar, onsdagar och torsdagar.

Nu pågår stora ansträngningar för att så snabbt som möjligt erbjuda så många som möjligt över 80 år att få sina vaccinationer. Ju snabbare vi kan genomföra vaccinationerna och utöka åldersgrupperna ju snabbare får vi ner smittspridningen och sjukvårdsbehovet bland de som har den största risken för att drabbas av det mest allvarliga sjukdomsförloppet, säger tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Bratt.

Dagsläget 10 mars

Antal konstaterade fall av covid-19 sedan pandemins början: 166 176
Antal patienter som avlidit med covid-19 sedan pandemins början: 3 913

Nu vårdas

49 patienter med covid-19 i intensivvård

317 patienter med covid-19 vid geriatrik och akutsjukhus

Totalt antal patienter med covid-19 i behov av sjukhusvård: 366 patienter

Vaccination mot covid-19

Här presenteras det aktuella läget för registrerade vaccinationer. Vårdgivarna registrerar antalet vaccinationer i det digitala verktyget Vaccinera. Det är upp till sju dagars eftersläpning i inrapporteringen. Därför är det fler vaccinerade vid varje given tidpunkt än vad som är registrerat och därmed vad vi nedan rapporterar.

Vaccinationsläget 10 mars

Antal registrerade vaccinationer dos 1 fram till dagens datum: 117 201
Antal registrerade vaccinationer dos 2 fram till dagens datum:  52 286
Totalt antal registrerade vaccinationer 169 487

Andel vaccinerade av befolkningen som är över 18 år

Andel dos 1: 6,0 procent 
Andel dos 2: 2,7 procent

Andel vaccinerade vid SÄBO
Dos 1: 90,3 procent 
Dos 2: 84,2 procent

Andel vaccinerade av kommunal vård- och omsorgspersonal 
Dos 1: 62 procent
Dos 2: 41 procent