Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Region Stockholm kompletterar de ordinarie lägesrapporterna med denna dagslägesrapport på måndagar, onsdagar och torsdagar.

Idag är det ett år sedan vi rapporterade det första dödsfallet med covid-19. Hittills har totalt 3 929 personer avlidit med covid-19 i Stockholms län, vilket känns tungt. Jag kan inte nog påpeka hur viktigt det är att vi alla håller avstånd och följer alla andra rekommendationer för att hålla ner den siffran. Ökningen av antalet patienter i behov av sjukhusvård har just nu planat ut. Det är fortfarande oklart hur sportlovet påverkat smittspridningen och därmed behovet av sjukhusvård för covid-19 patienter, säger tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Bratt.
Dagsläget 11 mars

Antal konstaterade fall av covid-19 sedan pandemins början: 167 731
Antal patienter som avlidit med covid-19 sedan pandemins början: 3 929

Nu vårdas

47 patienter med covid-19 i intensivvård

321 patienter med covid-19 vid geriatrik och akutsjukhus

Totalt antal patienter med covid-19 i behov av sjukhusvård: 368 patienter

Vaccination mot covid-19

Här presenteras det aktuella läget för registrerade vaccinationer. Vårdgivarna registrerar antalet vaccinationer i det digitala verktyget Vaccinera. Det är upp till sju dagars eftersläpning i inrapporteringen. Därför är det fler vaccinerade vid varje given tidpunkt än vad som är registrerat och därmed vad vi nedan rapporterar.

Vaccinationsläget 11 mars

Antal registrerade vaccinationer dos 1 fram till dagens datum: 123 998   
Antal registrerade vaccinationer dos 2 fram till dagens datum:  53 498  
Totalt antal registrerade vaccinationer 177 496  

Andel vaccinerade av befolkningen som är över 18 år:
Andel dos 1: 6,3 procent 
Andel dos 2: 2,7 procent

Andel vaccinerade vid SÄBO:
Dos 1: 90,3 procent 
Dos 2: 84,2 procent

Andel vaccinerade av kommunal vård- och omsorgspersonal: 
Dos 1: 63 procent
Dos 2: 42 procent