Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Region Stockholm kompletterar de ordinarie lägesrapporterna med denna dagslägesrapport på måndagar, onsdagar och torsdagar.

- Det är ett allvarligt och mycket ansträngt läge vid våra akutsjukhus. Det är oroande att antalet patienter i behov av intensivvård återigen ökar. Dessvärre ser vi inga tecken på att smittspridningen i länet minskar. Vården förbereder sig nu att öppna fler vårdplatser för covid-19 patienter och arbetet för medarbetarna i vården fortsätter att öka igen. Du som följer råd och rekommendationer minskar risken för allvarlig sjukdom för dig själv och andra i din närhet , säger tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Bratt.

Dagsläget 17 mars

Antal konstaterade fall av covid-19 sedan pandemins början: 174 528
Antal patienter som avlidit med covid-19 sedan pandemins början: 3 957

Nu vårdas

62 patienter med covid-19 i intensivvård
367 patienter med covid-19 vid geriatrik och akutsjukhus

Totalt antal patienter med covid-19 i behov av sjukhusvård: 429 patienter

Vaccination mot covid-19

Här presenteras det aktuella läget för registrerade vaccinationer. Vårdgivarna registrerar antalet vaccinationer i det digitala verktyget Vaccinera. Det är upp till sju dagars eftersläpning i inrapporteringen. Därför är det fler vaccinerade vid varje given tidpunkt än vad som är registrerat och därmed vad vi nedan rapporterar.

Vaccinationsläget 17 mars

Antal registrerade vaccinationer dos 1 fram till dagens datum: 146 928 
Antal registrerade vaccinationer dos 2 fram till dagens datum: 60 587 
Totalt antal registrerade vaccinationer 207 515

Andel vaccinerade av befolkningen som är över 18 år:
Andel dos 1: 7,5 procent 
Andel dos 2: 3,1 procent

Andel vaccinerade vid SÄBO:
Dos 1: 90,7 procent 
Dos 2: 84,6 procent

Andel vaccinerade av kommunal vård- och omsorgspersonal: 
Dos 1: 67 procent
Dos 2: 46 procent

De här grupperna vaccineras nu:

Påbörjat 27 december: Personer på särskilda boenden för äldre. Erbjuds vaccin i samarbete med de läkarorganisationer som arbetar på särskilda boenden. Denna grupp är i stort färdigvaccinerad.

Påbörjat 11 januari: Medarbetare i kommunal vård och omsorg. Erbjuds av sin arbetsgivare att boka vaccinering via extern leverantör som regionen tecknat kontrakt med.

Påbörjat 12 januari: Viss vårdpersonal, bland annat på IVA och i covidvården. Arbetsgivaren gör prioriteringen utifrån mängden vaccin.

Påbörjat vecka 2: Invånare som har hemsjukvård och vuxna i samma hushåll. Hemsjukvården påbörjar arbetet med att ta kontakt med de som berörs.

Påbörjat vecka 2: Personer som har omsorgsinsatser från hemtjänst och eventuella vuxna i samma hushåll. Kommunen och vårdcentralerna samarbetar om att kontakta de berörda personerna.

Påbörjat v 10: Alla personer födda 1941 eller tidigare. De får ett brev hem med instruktioner för tidbokning för vaccination vid sin vårdcentral.

Uppgifterna i denna dagslägesrapport är preliminära och kan komma att efterjusteras. Därför kan inte alltid dagslägessiffrorna adderas upp till, och jämföras med resultaten i våra ordinarie lägesrapporter på tisdagar och fredagar. Det förekommer en viss eftersläpning i registreringen av antalet avlidna. I statistiken fördelas antalet avlidna per dygn i efterhan