Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Samlad bedömning

Sedan den idag 19 mars arbetar den regionala särskilda sjukvårdsledningen (RSSL) i det näst högsta beredskapsläget - förstärkningsläge.

- Idag rapporterar vi fortsatt ökning av smittspridning och antalet patienter med covid-19 som behöver sjukhusvård. Vi ser inga tecken på att det skulle vara avtagande. Detta sammantaget med bristen på vaccin gör att jag beslutat att från och med kl 15.00 idag är den regionala särskilda sjukvårdsledningen i det näst högsta beredskapsläget - förstärkningsläge. Det innebär att vi planerar för att mer systematiskt pausa planerad vård som kan vänta utan större medicinska risker. Men en glädjande nyhet är att vi nu har vaccinerat en första dos till mer än 54 procent av alla som är över 80 år. Även om vi nu vaccinerar fler varje dag behöver vi få mer vaccin för att öka takten i vaccinationerna, säger tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Bratt.

Antal konstaterat smittade

Antal nya fall sedan senaste rapport

4 784 nya fall av covid-19, varav 5 är provtagna på ett särskilt boende för äldre, har konstaterats genom provtagning under perioden 16 mars till och med 18 mars.

Sedan pandemins början har 177 379 fall av covid-19 konstaterats i länet.

Antal vårdade

Totalt vårdas just nu 442 patienter med konstaterad covid-19 på akutsjukhus eller geriatrisk vård. Det är 12 fler än i den senaste lägesrapporten 16 mars.

Av dessa vårdas:

 • 66 i intensivvård (+9)
 • 294 på akutsjukhus (±0)
 • 82 i geriatrisk vård utanför akutsjukhus (+3)

Som mest vårdades 1100 personer i någon form av sjukhusvård (april 2020).

Fram till 18 mars har 13 145 patienter skrivits ut till sina hem, vissa av dem med fortsatt vård i hemmet eller till särskilt boende för äldre (SÄBO). Det är 160 fler än vad som rapporterades vid senaste lägesrapporten.

Antal avlidna

Antal nya fall sedan senaste rapport

30 ytterligare avlidna med covid-19 har inrapporterats sedan 16 mars.

Sedan pandemins början har 3 966 personer med bekräftad covid-19 avlidit. Av dessa är det 1 596 personer som är provtagna på ett särskilt boende för äldre. Det är samma antal som vid senaste lägesrapporten 16 mars.

Det finns en eftersläpning i inrapporteringen.

Vaccination mot covid-19

Sedan vaccinationen mot covid-19 startade 27 december har 291 445 doser vaccin skickats ut till vårdgivarna som genomför vaccinationerna.

Antal registrerade vaccinationer dos 1 fram till dagens datum: 157 443
Antal registrerade vaccinationer dos 2 fram till dagens datum: 67 095

Totalt antal registrerade vaccinationer 224 538

Andel vaccinerade av befolkningen som är över 18 år
Andel dos 1: 8,1 procent
Andel dos 2: 3,4 procent

Andel vaccinerade vid SÄBO
Dos 1: 90,8 %
Dos 2: 84,8 %

Andel vaccinerade av kommunal vård- och omsorgspersonal
Dos 1: 67%
Dos 2: 47%

Vårdgivarna registrerar antalet vaccinationer i det digitala verktyget Vaccinera. Det är upp till sju dagars eftersläpning i inrapporteringen. Därför är det fler som faktiskt är vaccinerade än vad som syns i vår rapportering.

De här grupperna vaccineras nu:

 • Påbörjat 27 december: Personer på särskilda boenden för äldre. Erbjuds vaccin i samarbete med de läkarorganisationer som arbetar på särskilda boenden. Denna grupp är i stort färdigvaccinerad.
 • Påbörjat 11 januari: Medarbetare i kommunal vård och omsorg. Erbjuds av sin arbetsgivare att boka vaccinering via extern leverantör som regionen tecknat kontrakt med.
 • Påbörjat 12 januari: Viss vårdpersonal, bland annat på IVA och i covidvården. Arbetsgivaren gör prioriteringen utifrån mängden vaccin.
 • Påbörjat vecka 2: Invånare som har hemsjukvård och vuxna i samma hushåll. Hemsjukvården påbörjar arbetet med att ta kontakt med de som berörs.
 • Påbörjat vecka 2: Personer som har omsorgsinsatser från hemtjänst och eventuella vuxna i samma hushåll. Kommunen och vårdcentralerna samarbetar om att kontakta de berörda personerna.
 • Påbörjat v 10: Alla personer födda 1941 eller tidigare. De får ett brev hem med instruktioner för tidbokning för vaccination vid sin vårdcentral.

Hur vi rapporterar

 • Region Stockholm rapporterar aktuell lägesbild två gånger i veckan. Den rapport som publiceras på tisdagar omfattar fyra dagar: fredag till och med måndag. Den som kommer på fredagar omfattar tre dagar: tisdag till och med torsdag.
 • Måndag, onsdag och torsdag presenteras en dagslägesrapport med ett begränsat antal preliminära siffror.
 • För att öka jämförbarheten över tid finns dessutom uppgifter om föregående hel vecka, måndag till söndag. Ny statistik för hel vecka kommer på tisdagar. Observera att uppgifterna därmed är delvis överlappande.
 • Uppgifter om provtagna uppdateras på tisdagar.
 • Uppgifterna om antalet sjukhusvårdade är en ögonblicksbild från samma dag som rapporten publiceras.
 • Uppgifterna om avlidna har brytpunkt vid midnatt samma dygn. På grund av kvalitetssäkring av uppgifterna finns det en eftersläpning i inrapporteringen.
 • Ett viktigt mål med rapporten är att publicera uppgifter så snabbt som möjligt, både efterregistreringar och korrigeringar kan komma att ske.
 • Det finns tre beredskapslägen utöver normalläge, stabsläge, förstärkningsläge och katastrofläge.