Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Region Stockholm kompletterar de ordinarie lägesrapporterna med denna dagslägesrapport på måndagar, onsdagar och torsdagar.

– Det mest oroande just nu är den snabba ökningen av antalet patienter med covid-19 som är så sjuka att de behöver intensivvård. Det är en 30-procentig ökning sedan förra torsdagen. Det kräver många duktiga medarbetare på sjukhusen dygnet runt för att ta hand om de här mest allvarligt sjuka patienterna. Sjukhusen arbetar nu intensivt för att bemanna upp fler intensivvårdsplatser, säger tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Bratt.

Dagsläget 25 mars

Antal konstaterade fall av covid-19 sedan pandemins början: 184 509
Antal patienter som avlidit med covid-19 sedan pandemins början: 3 994

Nu vårdas

84 patienter med covid-19 i intensivvård
399 patienter med covid-19 vid geriatrik och akutsjukhus

Totalt antal patienter med covid-19 i behov av sjukhusvård: 483 patienter

Vaccination mot covid-19

Här presenteras det aktuella läget för registrerade vaccinationer. Vårdgivarna registrerar antalet vaccinationer i det digitala verktyget Vaccinera. Det är upp till sju dagars eftersläpning i inrapporteringen. Därför är det fler vaccinerade vid varje given tidpunkt än vad som är registrerat och som rapporteras nedan.

Vaccinationsläget 25 mars

Antal registrerade vaccinationer dos 1 fram till dagens datum: 177 230   
Antal registrerade vaccinationer dos 2 fram till dagens datum: 78 096  
Totalt antal registrerade vaccinationer 255 326  

Andel vaccinerade av befolkningen som är över 18 år:
Andel dos 1: 9,2 procent 
Andel dos 2: 4,1 procent

Andel vaccinerade vid SÄBO:
Dos 1: 91,3 procent 
Dos 2: 85,6 procent

Andel vaccinerade av kommunal vård- och omsorgspersonal: 
Dos 1: 67 procent
Dos 2: 48 procent

Andel vaccinerade som är över 80 år:
Dos 1: 68,5 procent
Dos 2: 21,9 procent

För mer statistik följ Folkhälsomyndighetens rapportering om vaccinationerna som uppdateras varje torsdag:

De här grupperna vaccineras nu:

Påbörjat 27 december: Personer på särskilda boenden för äldre. Erbjuds vaccin i samarbete med de läkarorganisationer som arbetar på särskilda boenden. Denna grupp är i stort färdigvaccinerad.

Påbörjat 11 januari: Medarbetare i kommunal vård och omsorg. Erbjuds av sin arbetsgivare att boka vaccinering via extern leverantör som regionen tecknat kontrakt med. Denna grupp är pausad för nya vaccinationer.

Påbörjat 12 januari: Viss vårdpersonal, bland annat på IVA och i covidvården. Arbetsgivaren gör prioriteringen utifrån mängden vaccin. Denna grupp är pausad för nya vaccinationer.

Påbörjat vecka 2: Invånare som har hemsjukvård och vuxna i samma hushåll. Hemsjukvården påbörjar arbetet med att ta kontakt med de som berörs.

Påbörjat vecka 2: Personer som har omsorgsinsatser från hemtjänst och eventuella vuxna i samma hushåll. Kommunen och vårdcentralerna samarbetar om att kontakta de berörda personerna.

Påbörjat v 10: Alla personer födda 1941 eller tidigare. De får ett brev hem med instruktioner för tidbokning för vaccination vid sin vårdcentral. På länken nedan kan du läsa om vilka som erbjuds vaccin och hur de ska få det.

Uppgifterna i denna dagslägesrapport är preliminära och kan komma att efterjusteras. Därför kan inte alltid dagslägessiffrorna adderas upp till, och jämföras med resultaten i våra ordinarie lägesrapporter på tisdagar och fredagar. Det förekommer en viss eftersläpning i registreringen av antalet avlidna. I statistiken fördelas antalet avlidna per dygn i efterhand.