Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Samlad bedömning

Sedan den 19 mars arbetar den regionala särskilda sjukvårdsledningen (RSSL) i det näst högsta beredskapsläget - förstärkningsläge.

- Länets akutsjukhus är mycket ansträngda särskilt vad det gäller intensivvården. Nu pågår ett särskilt nära samarbete där akutsjukhusen hjälper varandra för att alla patienter ska få ett gott omhändertagande. Samtidigt fortsätter arbetet att bemanna upp fler vårdplatser för att möta det ökade behovet, säger tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Bratt.

Antal konstaterat smittade

Antal nya fall sedan senaste rapporten

5 411 nya fall av covid-19, varav 6 är provtagna på ett särskilt boende för äldre, har konstaterats genom provtagning under perioden 23 mars till och med 26 mars.

Sedan pandemins början har 185 885 fall av covid-19 konstaterats i länet.

Antal vårdade

Totalt vårdas just nu 488 patienter med konstaterad covid-19 på akutsjukhus eller geriatrisk vård. Det är 2 färre än i den senaste lägesrapporten 23 mars.

Av dessa vårdas:

  • 84 i intensivvård (+9)
  • 312 på akutsjukhus (-14)
  • 92 i geriatrisk vård utanför akutsjukhus (+3)

Som mest vårdades 1100 personer i någon form av sjukhusvård (april 2020).

Fram till 25 mars har 13 542 patienter skrivits ut till sina hem, vissa av dem med fortsatt vård i hemmet eller till särskilt boende för äldre (SÄBO). Det är 224 fler än vad som rapporterades vid senaste lägesrapporten.

Antal avlidna

Antal nya fall sedan senaste rapporten

14 ytterligare avlidna med covid-19 har inrapporterats sedan 23 mars.

Sedan pandemins början har 4 001 personer med bekräftad covid-19 avlidit. Av dessa är det 1 599 personer som är provtagna på ett särskilt boende för äldre. Det är en ytterligare person jämfört med lägesrapporten 23 mars.

Det finns en eftersläpning i inrapporteringen.

Vaccination mot covid-19

Sedan vaccinationen mot covid-19 startade 27 december har 332 135 doser vaccin skickats ut till vårdgivarna som genomför vaccinationerna. Trots pausen för Astra Zenecas vaccin har det fortsatt distribueras till vaccinatörerna för att det så snabbt som möjligt ska kunna användas nu när pausen upphör för personer över 65 år.

Antal registrerade vaccinationer dos 1 fram till dagens datum: 181 938
Antal registrerade vaccinationer dos 2 fram till dagens datum: 81 242

Totalt antal registrerade vaccinationer: 263 180

Andel vaccinerade 80+
Andel dos 1: 71,6 procent
Andel dos 2: 23,5 procent

Andel vaccinerade av befolkningen som är över 18 år
Andel dos 1: 9,5 procent
Andel dos 2: 4,2 procent

Andel vaccinerade vid SÄBO
Dos 1: 91,5 %
Dos 2: 85,9 %

Andel vaccinerade av kommunal vård- och omsorgspersonal 
Dos 1: 67%
Dos 2: 48%

Vårdgivarna registrerar antalet vaccinationer i det digitala verktyget Vaccinera. Det är upp till sju dagars eftersläpning i inrapporteringen. Därför är det fler som faktiskt är vaccinerade än vad som syns i vår rapportering.

De här grupperna vaccineras nu:

Påbörjat 27 december: Personer på särskilda boenden för äldre. Erbjuds vaccin i samarbete med de läkarorganisationer som arbetar på särskilda boenden. Denna grupp är i stort färdigvaccinerad.

Påbörjat 11 januari: Medarbetare i kommunal vård och omsorg. Erbjuds av sin arbetsgivare att boka vaccinering via extern leverantör som regionen tecknat kontrakt med.

Påbörjat 12 januari: Viss vårdpersonal, bland annat på IVA och i covidvården. Arbetsgivaren gör prioriteringen utifrån mängden vaccin.

Påbörjat vecka 2: Invånare som har hemsjukvård och vuxna i samma hushåll. Hemsjukvården påbörjar arbetet med att ta kontakt med de som berörs.

Påbörjat vecka 2: Personer som har omsorgsinsatser från hemtjänst och eventuella vuxna i samma hushåll. Kommunen och vårdcentralerna samarbetar om att kontakta de berörda personerna.

Påbörjat v 10: Alla personer födda 1941 eller tidigare. De får ett brev hem med instruktioner för tidbokning för vaccination vid sin vårdcentral. På länken nedan kan du läsa om vilka som erbjuds vaccin och hur de ska få det.

Hur vi rapporterar

Region Stockholm rapporterar aktuell lägesbild två gånger i veckan. Den rapport som publiceras på tisdagar omfattar fyra dagar: fredag till och med måndag. Den som kommer på fredagar omfattar tre dagar: tisdag till och med torsdag.

  • Måndag, onsdag och torsdag presenteras en dagslägesrapport med ett begränsat antal preliminära siffror.
  • För att öka jämförbarheten över tid finns dessutom uppgifter om föregående hel vecka, måndag till söndag. Ny statistik för hel vecka kommer på tisdagar. Observera att uppgifterna därmed är delvis överlappande.
  • Uppgifter om provtagna uppdateras på tisdagar.
  • Uppgifterna om antalet sjukhusvårdade är en ögonblicksbild från samma dag som rapporten publiceras.
  • Uppgifterna om avlidna har brytpunkt vid midnatt samma dygn. På grund av kvalitetssäkring av uppgifterna finns det en eftersläpning i inrapporteringen.

Ett viktigt mål med rapporten är att publicera uppgifter så snabbt som möjligt, både efterregistreringar och korrigeringar kan komma att ske.

Det finns tre beredskapslägen utöver normalläge, stabsläge, förstärkningsläge och katastrofläge.