Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Region Stockholm kompletterar de ordinarie lägesrapporterna med denna dagslägesrapport på måndagar, onsdagar och torsdagar.

- Vi konstaterar att vi nu har en tredje våg av smittspridning. Dessvärre ser vi också en ökning av de som blir så svårt sjuka med covid-19 att de behöver sjukhusvård. Från totalt runt 250 patienter 20 februari till idag 318 patienter. Av dessa har antalet intensivvårdspatienter under samma tid gått från 29 patienter till 48 patienter idag. Den här sjukdomen drabbar i princip alla och det är svårt att med säkerhet veta vem som kommer att drabbas av ett svårare sjukdomsförlopp, säger tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Bratt.

Dagsläget 3 mars

Antal konstaterade fall av covid-19 sedan pandemins början: 159 634
Antal patienter som avlidit med covid-19 sedan pandemins början: 3 902

Nu vårdas

  • 48 patienter med covid-19 i intensivvård
  • 270 patienter med covid-19 vid geriatrik och akutsjukhus
    Totalt antal patienter med covid-19 i behov av sjukhusvård: 318 patienter

Vaccination mot covid-19

De här grupperna vaccineras nu:

Påbörjat 27 december: Personer på särskilda boenden för äldre. Erbjuds vaccin i samarbete med de läkarorganisationer som arbetar på särskilda boenden. Denna grupp är i stort färdigvaccinerad.

Påbörjat 11 januari: Medarbetare i kommunal vård och omsorg. Erbjuds av sin arbetsgivare att boka vaccinering via extern leverantör som regionen tecknat kontrakt med.

Påbörjat 12 januari: Viss vårdpersonal, bland annat på IVA och i covidvården. Arbetsgivaren gör prioriteringen utifrån mängden vaccin.

Påbörjat vecka 2: Invånare som har hemsjukvård och vuxna i samma hushåll. Hemsjukvården påbörjar arbetet med att ta kontakt med de som berörs.

Påbörjat vecka 2: Personer som har omsorgsinsatser från hemtjänst och eventuella vuxna i samma hushåll. Kommunen och vårdcentralerna samarbetar om att kontakta de berörda personerna.  
                                 

Uppgifterna i denna dagslägesrapport är preliminära och kan komma att efterjusteras. Därför kan inte alltid dagslägessiffrorna adderas upp till, och jämföras med resultaten i våra ordinarie lägesrapporter på tisdagar och fredagar. Det förekommer en viss eftersläpning i registreringen av antalet avlidna. I statistiken fördelas antalet avlidna per dygn i efterhand.