Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Samlad bedömning

Sedan den 19 mars arbetar den regionala särskilda sjukvårdsledningen (RSSL) i det näst högsta beredskapsläget - förstärkningsläge. Länets akutsjukhus har nu en mycket ansträngd situation med 499 patienter med covid-19 utöver patienter med övriga diagnoser i behov av akut och nödvändig sjukvård.

- Antalet konstaterade fall ökar med ytterligare knappa tio procent mellan vecka 11 och vecka 12. Den fortsatta ökningen gör det än viktigare att vi alla följer de fem grundläggande råden och rekommendationer även under den kommande påskhelgen. Minskad smittspridning är nyckeln för att få ett minskat antal patienter med covid-19 som blir så sjuka att de behöver sjukhusvård, säger tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Bratt.

De fem grundläggande råden

  1. Om någon i familjen har symtom rekommenderas att, om möjligt, alla i familjen stannar hemma. Måste man gå till arbetet eller skola får man göra det. Ta prov om symtomen vara med än 24 timmar. Om provet är positivt för covid-19 måste alla stanna hemma i familjen i en vecka efter att provet togs.
  2. Undvik trängsel och håll avstånd – 2 meter gäller både utomhus och inomhus
  3. Minimera kontakter med andra utanför det egna hushållet
  4. Tvätta och sprita händerna ofta och noga
  5. Alla som kan ska arbeta hemifrån

Antal konstaterat smittade

Antal nya fall sedan senaste rapporten

3 877 nya fall av covid-19, ingen av dessa var provtagna på ett särskilt boende för äldre, har konstaterats genom provtagning under perioden 26 mars till och med 29 mars.

Sedan pandemins början har 189 762 fall av covid-19 konstaterats i länet.

Samlad veckostatistik (uppdateras tisdagar)

Under hela vecka 12 konstaterades 9 032 nya fall av covid-19. Under vecka 11 konstaterades 8 247 nya fall.

Särskilda boenden för äldre (uppdateras tisdagar)

Under vecka 12 var det 6 särskilda boenden för äldre som hade ett eller flera fall av covid-19, det är två färre än veckan innan. Totalt finns 313 särskilda boenden för äldre och 70 korttidsboenden i regionen.

Muterat covid-19 virus

Karolinska Universitetslaboratoriet har analyserat ca 4 650 PCR prover från vecka 11, resultaten indikerar förekomst av B.1.1.7 (brittiska varianten) i knappt 82 procent av de diagnostiserade fallen i regionen (denna vecka saknas uppdaterade data).

Region Stockholm har med helgenomsekvensering till och med den 29 mars 2021 identifierat 1 476 fall av B.1.1.7 (brittiska varianten) och 134 fall av B.1.351 (sydafrikanska varianten) samt 15 fall av P.1 (brasilianska varianten).

Eftersläpning av inkomna sekvenseringsdata gör att fall av den sydafrikanska, den brasilianska och den brittiska varianten kan komma från fall som provtagits för flera veckor sedan.

Folkhälsomyndigheten och Region Stockholm uppmanar alla resenärer som anländer från utlandet att stanna hemma i minst sju dagar, undvika kontakt med andra och testa sig snarast efter ankomst till Sverige med uppföljande test fem dagar efter ankomst. 

Se information på 1177.se

Antal vårdade

Totalt vårdas just nu 499 patienter med konstaterad covid-19 på akutsjukhus eller geriatrisk vård. Det är 11 fler än i den senaste lägesrapporten 26 mars.

Av dessa vårdas:

  • 76 i intensivvård (-8)
  • 333 på akutsjukhus (+21)
  • 90 i geriatrisk vård utanför akutsjukhus (-2)

Som mest vårdades 1100 personer i någon form av sjukhusvård (april 2020).

Fram till 29 mars har 13 721 patienter skrivits ut till sina hem, vissa av dem med fortsatt vård i hemmet eller till särskilt boende för äldre (SÄBO). Det är 179 fler än vad som rapporterades vid senaste lägesrapporten.

Antal avlidna

Antal nya fall sedan senaste rapporten

2 ytterligare avlidna med covid-19 har inrapporterats sedan 26 mars.

Sedan pandemins början har 4 003 personer med bekräftad covid-19 avlidit. Av dessa är det 1 599 personer som är provtagna på ett särskilt boende för äldre. Det är samma antal som i lägesrapporten den 26 mars.

För hela vecka 11 finns nu inrapporterade att 20 personer avlidit med covid-19. För vecka 12 finns hittills inrapporterat att 3 personer avlidit med covid-19. 

Det finns en eftersläpning i inrapporteringen.

Provtagning (uppdateras tisdagar)

Under vecka 12 har det analyserats 64 796 tester för pågående covid-19 vilket är en ökning jämfört med veckan före. Av dessa var 9 207 provsvar eller 14,3 procent positiva. Andelen positiva provsvar är jämförbar med föregående vecka.

Under vecka 12 genomfördes 10 146 antikroppstester som visar på genomgången smitta. 40,9 procent visade på ett positivt provsvar. Det är en jämförbar andel positiva provsvar jämfört veckan före.

Efterfrågan på bokningsbara tider för PCR-provtagning ökade förra veckan jämfört med veckan före. För antikroppsprovtagningen ökade efterfrågan också jämfört veckan innan. Kapaciteten för PCR-provtagning är fortsatt god, kapaciteten är större än efterfrågan. Patienter, medarbetare och boende på äldreboenden och personal inom vård och omsorg har egna provtagningsprocesser och berörs inte om köer i den storskaliga provtagningen skulle uppstå. Detsamma gäller provtagning av personer med samhällsviktig funktion som också har ett eget provtagningsspår. 

Folkhälsomyndigheten bedömer att storskalig antikroppsprovtagning har ett begränsat värde för personer som vill veta om de har utvecklat antikroppar mot covid-19 och regeringen har fattat beslut att inte finansiera den provtagningen från och med 31 mars. Det gör att den egenbeställda antikroppsprovtagningen via 1177.se och Alltid Öppet upphör den 31 mars i Region Stockholm. Region Stockholm har kapacitet och förmåga att återuppta antikroppstester i stor skala om förutsättningarna skulle förändras.

Vaccination mot covid-19

Antal registrerade vaccinationer dos 1 fram till dagens datum: 194 205   
Antal registrerade vaccinationer dos 2 fram till dagens datum: 83 484 
Totalt antal registrerade vaccinationer: 277 689  

Andel vaccinerade av befolkningen som är över 18 år
Andel dos 1: 10,1 procent
Andel dos 2: 4,4 procent

Andel vaccinerade vid SÄBO
Dos 1: 91,6 procent
Dos 2: 86,1 procent

Andel vaccinerade av kommunal vård- och omsorgspersonal 
Dos 1: 67 procent
Dos 2: 48 procent

Andel vaccinerade som är över 80 år:
Dos 1. 76,2 procent
Dos 2. 24,6 procent

Vårdgivarna registrerar antalet vaccinationer i det digitala verktyget Vaccinera. Det är upp till sju dagars eftersläpning i inrapporteringen. Därför är det fler som faktiskt är vaccinerade än vad som syns i vår rapportering.

Andel över 80 år som påbörjat vaccinationen fördelat per kommun/stadsdelsområde 

Kommun/Stadsdel Patient Andel vaccinerade mot covid-19
-Bromma 87, 3 %
-Enskede-Årsta-Vantör 76, 5 %
-Farsta 81,5 %
-Hägersten-Älvsjö 82,2 %
-Hässelby-Vällingby 81,4 %
-Kungsholmen 78,4 %
-Norrmalm 76,1 %
-Rinkeby-Kista 69,6 %
-Skarpnäck 75,3 %
-Skärholmen 81,6 %
-Spånga-Tensta 80,4 %
-Södermalm 72,0 %
-Östermalm 71,8 %
Botkyrka 80,9 %
Danderyd 85,3 %
Ekerö 82,4 %
Haninge 73,7 %
Huddinge 83,4 %
Järfälla 70,3 %
Lidingö 73,1 %
Nacka 77,7 %
Norrtälje 86,4 %
Nykvarn 58,2 %
Nynäshamn 81,7 %
Salem 90,0 %
Sigtuna 78,6 %
Sollentuna 66,3 %
Solna 68,5 %
Sundbyberg 81,1 %
Södertälje 69,5 %
Tyresö 72,7 %
Täby 66,4 %
Upplands Bro 69,4 %
Upplands Väsby 83,1 %
Vallentuna 71,2 %
Vaxholm 72,4 %
Värmdö 80,3 %
Österåker 60,1 %
Saknas 14,3 %
  Total: 76,2 %

Nationella föreskrifter 

Hur vi rapporterar

Region Stockholm rapporterar aktuell lägesbild två gånger i veckan. Den rapport som publiceras på tisdagar omfattar fyra dagar: fredag till måndag. Den som kommer på fredagar omfattar tre dagar: tisdag till torsdag.

Måndag, onsdag och torsdag presenteras en dagslägesrapport med ett begränsat antal preliminära siffror.

För att öka jämförbarheten över tid finns dessutom uppgifter om föregående hel vecka, måndag till söndag. Ny statistik för hel vecka kommer på tisdagar. Observera att uppgifterna därmed är delvis överlappande.

Uppgifter om provtagna uppdateras på tisdagar.

Uppgifterna om antalet sjukhusvårdade är en ögonblicksbild från samma dag som rapporten publiceras.

Uppgifterna om avlidna har brytpunkt vid midnatt samma dygn. På grund av kvalitetssäkring av uppgifterna finns det en eftersläpning i inrapporteringen.

Ett viktigt mål med rapporten är att publicera uppgifter så snabbt som möjligt, både efterregistreringar och korrigeringar kan komma att ske.

Det finns tre beredskapslägen utöver normalläge, stabsläge, förstärkningsläge och katastrofläge.