Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Region Stockholm kompletterar de ordinarie lägesrapporterna med denna dagslägesrapport på måndagar, onsdagar och torsdagar.

-  Vi har nu passerat gränsen 500 patienter med covid-19 som är i behov av sjukhusvård. Den brittiska mutationen tycks vara mer smittsam vilket gör det ännu viktigare för var och en av oss att bli mer noga med att följa de grundläggande råden. Inte minst viktigt blir det nu inför påskhelgen då många vill, och är vana vid att, umgås med släkt, vänner och bekanta. Av alla råd är den om avstånd den allra viktigaste för att bryta den fortsatta smittspridningen, säger tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Bratt.

De fem grundläggande råden

1.      Om någon i familjen har symtom rekommenderas att, om möjligt, alla i familjen stannar hemma. Måste man gå till arbetet eller skola får man göra det. Ta prov om symtomen vara med än 24 timmar. Om provet är positivt för covid-19 måste alla stanna hemma i familjen i en vecka efter att provet togs.

2.      Undvik trängsel och håll avstånd – 2 meter gäller både utomhus och inomhus

3.      Minimera kontakter med andra utanför det egna hushållet

4.      Tvätta och sprita händerna ofta och noga

5.      Alla som kan ska arbeta hemifrån

 

Dagsläget 31 mars

Antal konstaterade fall av covid-19 sedan pandemins början: 192 075
Antal patienter som avlidit med covid-19 sedan pandemins början: 4 003

Nu vårdas

82 patienter med covid-19 i intensivvård
421 patienter med covid-19 vid geriatrik och akutsjukhus

Totalt antal patienter med covid-19 i behov av sjukhusvård: 503 patienter

Vaccination mot covid-19

Här presenteras det aktuella läget för registrerade vaccinationer. Vårdgivarna registrerar antalet vaccinationer i det digitala verktyget Vaccinera. Det är upp till sju dagars eftersläpning i inrapporteringen. Därför är det fler vaccinerade vid varje given tidpunkt än vad som är registrerat och som rapporteras nedan.

Vaccinationsläget 31 mars

Antal registrerade vaccinationer dos 1 fram till dagens datum: 204 944   
Antal registrerade vaccinationer dos 2 fram till dagens datum: 87 398  
Totalt antal registrerade vaccinationer 292 342  

Andel vaccinerade av befolkningen som är över 18 år:
Andel dos 1: 10,7 procent 
Andel dos 2: 4,6 procent

Andel vaccinerade vid SÄBO:
Dos 1: 91,7 procent 
Dos 2: 86,2 procent

Andel vaccinerade av kommunal vård- och omsorgspersonal (pausad): 
Dos 1: 67 procent
Dos 2: 48 procent

Andel vaccinerade som är över 80 år:
Dos 1: 80,1 procent
Dos 2: 27,1 procent

För mer statistik följ Folkhälsomyndighetens rapportering som uppdateras varje torsdag.

De här grupperna vaccineras nu:

Påbörjat 27 december: Personer på särskilda boenden för äldre. Erbjuds vaccin i samarbete med de läkarorganisationer som arbetar på särskilda boenden. Denna grupp är i stort färdigvaccinerad.

Påbörjat 11 januari: Medarbetare i kommunal vård och omsorg. Erbjuds av sin arbetsgivare att boka vaccinering via extern leverantör som regionen tecknat kontrakt med. Denna grupp är pausad för nya vaccinationer.

Påbörjat 12 januari: Viss vårdpersonal, bland annat på IVA och i covidvården. Arbetsgivaren gör prioriteringen utifrån mängden vaccin. Denna grupp är pausad för nya vaccinationer.

Påbörjat vecka 2: Invånare som har hemsjukvård och vuxna i samma hushåll. Hemsjukvården påbörjar arbetet med att ta kontakt med de som berörs.

Påbörjat vecka 2: Personer som har omsorgsinsatser från hemtjänst och eventuella vuxna i samma hushåll. Kommunen och vårdcentralerna samarbetar om att kontakta de berörda personerna.

Påbörjat v 10: Alla personer födda 1941 eller tidigare. De får ett brev hem med instruktioner för tidbokning för vaccination vid sin vårdcentral. 

Påbörjat 28 mars: Viss vaccination påbörjad för de som är över 75 år.

Läs detaljerad beskrivning på 1177.se om vilka som erbjuds vaccin och hur de ska få det. 

Uppgifterna i denna dagslägesrapport är preliminära och kan komma att efterjusteras. Därför kan inte alltid dagslägessiffrorna adderas upp till, och jämföras med resultaten i våra ordinarie lägesrapporter på tisdagar och fredagar. Det förekommer en viss eftersläpning i registreringen av antalet avlidna. I statistiken fördelas antalet avlidna per dygn i efterhand.