Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Samlad bedömning

Sedan den 3 februari arbetar den regionala särskilda sjukvårdsledningen (RSSL) i stabsläge.

- Vi ser en fortsatt ökning av antalet patienter med covid-19 som behöver sjukhusvård. Nu ökar ansträngningen ytterligare för medarbetarna vid våra sjukhus. Hur det kommer att se ut de kommande veckorna styrs till stor del av hur vi alla kommer att följa de grundläggande reglerna. Håll två meters avstånd till andra, du ska stanna hemma vid första minsta symtom, jobba alltid hemma om du kan, tvätta händerna noga och ofta säger tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Bratt.

Antal konstaterat smittade

Antal nya fall sedan senaste rapport

3 623 nya fall av covid-19, varav 11 är provtagna på ett särskilt boende för äldre, har konstaterats genom provtagning under perioden 2 mars till och med 4 mars.

Sedan pandemins början har 161 799 fall av covid-19 konstaterats i länet.

Muterat covid-19 virus

Karolinska Universitetslaboratoriet har analyserat ca 4300 PCR prover från vecka 8 som indikerar förekomst av B.1.1.7 (brittiska varianten) i knappt 50% av de diagnostiserade fallen i regionen.

Region Stockholm har med helgenomsekvensering till och med den 4 mars 2021 identifierat 226 fall av B.1.1.7 (brittiska varianten) och 8 fall av B.1.351 (sydafrikanska varianten) samt 1 fall av P.1 (brasilianska varianten).

Folkhälsomyndigheten och Region Stockholm uppmanar alla resenärer som anländer från utlandet att stanna hemma i minst sju dagar, undvika kontakt med andra och testa sig snarast efter ankomst till Sverige med uppföljande test fem dagar efter ankomst.

Region Stockholm har uppdaterat texter på 1177.se och justerat appen ”Alltid Öppet” så att de som resenärer, och de som bor i samma hushåll, lotsas till rätt provtagning.

Antal vårdade

Totalt vårdas just nu 346 patienter med konstaterad covid-19 på akutsjukhus eller geriatrisk vård. Det är 27 fler än i den senaste lägesrapporten 2 mars.

Av dessa vårdas:

· 51 i intensivvård (+8)

· 231 på akutsjukhus (+8)

· 64 i geriatrisk vård utanför akutsjukhus (+11)

Som mest vårdades 1100 personer i någon form av sjukhusvård (april 2020).

Fram till 4 mars har 12 526 patienter skrivits ut till sina hem, vissa av dem med fortsatt vård i hemmet eller till särskilt boende för äldre (SÄBO). Det är 145 fler än vad som rapporterades vid senaste lägesrapporten.

Antal avlidna

Antal nya fall sedan senaste rapport

29 ytterligare avlidna med covid-19 har inrapporterats sedan 2 mars.

Sedan pandemins början har 3 909 personer med bekräftad covid-19 avlidit. Av dessa är det 1 595 personer som är provtagna på ett särskilt boende för äldre. Det är ytterligare 2 personer sedan den 2 mars.

Det finns en eftersläpning i inrapporteringen.

Vaccination mot covid-19

Sedan vaccinationen mot covid-19 startade 27 december har 206 455 doser vaccin skickats ut till vårdgivarna som genomför vaccinationerna.

Antal registrerade vaccinationer dos 1 fram till dagens datum: 102 142
Antal registrerade vaccinationer dos 2 fram till dagens datum: 48 743

Totalt antal registrerade vaccinationer 150 885

Vårdgivarna registrerar antalet vaccinationer i det digitala verktyget Vaccinera. Det är upp till sju dagars eftersläpning i inrapporteringen.

Nationella föreskrifter gäller från 14 december

Läs på Folkhälsomyndighetens webbplats om Nationella allmänna råd och rekommendationer.

Hur vi rapporterar

· Region Stockholm rapporterar aktuell lägesbild två gånger i veckan. Den rapport som publiceras på tisdagar omfattar fyra dagar: fredag till måndag. Den som kommer på fredagar omfattar tre dagar: tisdag till torsdag.

· Måndag, onsdag och torsdag presenteras en dagslägesrapport med ett begränsat antal preliminära siffror.

· För att öka jämförbarheten över tid finns dessutom uppgifter om föregående hel vecka, måndag till söndag. Ny statistik för hel vecka kommer på tisdagar. Observera att uppgifterna därmed är delvis överlappande.

· Uppgifter om provtagna uppdateras på tisdagar.

· Uppgifterna om antalet sjukhusvårdade är en ögonblicksbild från samma dag som rapporten publiceras.

· Uppgifterna om avlidna har brytpunkt vid midnatt samma dygn. På grund av kvalitetssäkring av uppgifterna finns det en eftersläpning i inrapporteringen.

· Ett viktigt mål med rapporten är att publicera uppgifter så snabbt som möjligt, både efterregistreringar och korrigeringar kan komma att ske.

· Det finns tre beredskapslägen utöver normalläge, stabsläge, förstärkningsläge och katastrofläge.