Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Region Stockholm kompletterar de ordinarie lägesrapporterna med denna dagslägesrapport på måndagar, onsdagar och torsdagar.

- Förra måndagen hade vi totalt 310 patienter med covid-19 i behov av sjukhusvård. Idag är det 366. Nu ökar sjukvårdsbehovet av covid-patienter oroväckande snabbt. Det innebär att fler av vårdens medarbetare återigen måste arbeta fler och längre pass för att kunna ta hand om det ökade antalet patienter. Trots detta vill jag påpeka vikten av att den som har akuta symtom söker vård precis som vanligt och att de som blir kallade till sjukvården kommer till sina bokade möten på utsatt tid, säger tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Bratt.

Dagsläget 8 mars

Antal konstaterade fall av covid-19 sedan pandemins början: 163 803
Antal patienter som avlidit med covid-19 sedan pandemins början: 3 912

Nu vårdas

48 patienter med covid-19 i intensivvård

318 patienter med covid-19 vid geriatrik och akutsjukhus

Totalt antal patienter med covid-19 i behov av sjukhusvård: 366 patienter

Vaccination mot covid-19

Här presenteras det aktuella läget för registrerade vaccinationer. Vårdgivarna registrerar antalet vaccinationer i det digitala verktyget Vaccinera. Det är upp till sju dagars eftersläpning i inrapporteringen. Därför är det fler vaccinerade vid varje given tidpunkt än vad som är registrerat och därmed vad vi nedan rapporterar.

Vaccinationsläget 8 mars

Antal registrerade vaccinationer dos 1 fram till dagens datum: 108 267
Antal registrerade vaccinationer dos 2 fram till dagens datum:  50 672
Totalt antal registrerade vaccinationer 159 939

Andel av befolkningen dos 1: 4,4 procent 
Andel av befolkningen dos 2: 2,1 procent

Andel vaccinerade vid SÄBO
Dos 1: 90,1 procent 
Dos 2: 84,0 procent

Andel vaccinerade av kommunal vård- och omsorgspersonal
Dos 1: 60 procent
Dos 2: 40 procent

De här grupperna vaccineras nu:

  • Påbörjat 27 december: Personer på särskilda boenden för äldre. Erbjuds vaccin i samarbete med de läkarorganisationer som arbetar på särskilda boenden. Denna grupp är i stort färdigvaccinerad.
  • Påbörjat 11 januari: Medarbetare i kommunal vård och omsorg. Erbjuds av sin arbetsgivare att boka vaccinering via extern leverantör som regionen tecknat kontrakt med.
  • Påbörjat 12 januari: Viss vårdpersonal, bland annat på IVA och i covidvården. Arbetsgivaren gör prioriteringen utifrån mängden vaccin.
  • Påbörjat vecka 2: Invånare som har hemsjukvård och vuxna i samma hushåll. Hemsjukvården påbörjar arbetet med att ta kontakt med de som berörs.
  • Påbörjat vecka 2: Personer som har omsorgsinsatser från hemtjänst och eventuella vuxna i samma hushåll. Kommunen och vårdcentralerna samarbetar om att kontakta de berörda personerna.
  • Påbörjat v 10: Alla personer födda 1941 eller tidigare. De får ett brev hem med instruktioner för tidbokning för vaccination vid sin vårdcentral.
                            

Uppgifterna i denna dagslägesrapport är preliminära och kan komma att efterjusteras. Därför kan inte alltid dagslägessiffrorna adderas upp till, och jämföras med resultaten i våra ordinarie lägesrapporter på tisdagar och fredagar. Det förekommer en viss eftersläpning i registreringen av antalet avlidna. I statistiken fördelas antalet avlidna per dygn i efterhand.