Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Samlad bedömning

Sedan den 3 februari arbetar den regionala särskilda sjukvårdsledningen (RSSL) i stabsläge. Länets akutsjukhus har en fortsatt ansträngd situation med 361 patienter med covid-19 utöver patienter med övriga diagnoser i behov av akut och nödvändig sjukvård.

Vi ser nu en smittökning på drygt fem procent mellan vecka 8 och vecka 9. Om fler invånare haft fler kontakter under sportlovet kommer det att visa sig i antalet konstaterat smittade inom ett par veckor. Det är nu 42 fler patienter den här tisdagen jämfört med föregående tisdag som har covid-19 och är i behov av sjukhusvård. Det gör att akutsjukhusen löpande ställer om vårdplatser till covid-19 vård. Alla som behöver akut och nödvändig vård kommer att få det och det är fortsatt viktigt att söka vård som vanligt vid akuta symtom, säger tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Bratt.
Antal konstaterat smittade

Antal nya fall sedan senaste rapporten

2 898 nya fall av covid-19, varav 10 är provtagna på ett särskilt boende för äldre, har konstaterats genom provtagning under perioden 5 mars till och med 8 mars.

Sedan pandemins början har 164 697 fall av covid-19 konstaterats i länet.

Samlad veckostatistik (uppdateras tisdagar)

Under hela vecka 9 konstaterades 6 678 nya fall av covid-19. Under vecka 8 konstaterades 6 336 nya fall.

Särskilda boenden för äldre (uppdateras tisdagar)

Under vecka 9 var det 10 särskilda boenden för äldre som hade ett eller flera fall av covid-19, det är 3 fler än veckan innan.
Totalt finns 313 särskilda boenden för äldre och 70 korttidsboenden i regionen.

Muterat covid-19 virus

Karolinska Universitetslaboratoriet har analyserat ca 4500 PCR prover från vecka 9 som indikerar förekomst av B.1.1.7 (brittiska varianten) i knappt 60 procent av de diagnostiserade fallen i regionen.

Region Stockholm har med helgenomsekvensering till och med den 8 mars 2021 identifierat 261 fall av B.1.1.7 (brittiska varianten) och 19 fall av B.1.351 (sydafrikanska varianten) samt 2 fall av P.1 (brasilianska varianten).

Folkhälsomyndigheten och Region Stockholm uppmanar alla resenärer som anländer från utlandet att stanna hemma i minst sju dagar, undvika kontakt med andra och testa sig snarast efter ankomst till Sverige med uppföljande test fem dagar efter ankomst.

Region Stockholm har uppdaterat texter på 1177.se(öppnas i nytt fönster) och justerat appen ”Alltid Öppet” så att de som resenärer, och de som bor i samma hushåll, lotsas till rätt provtagning.

Antal vårdade

Totalt vårdas just nu 361 patienter med konstaterad covid-19 på akutsjukhus eller geriatrisk vård. Det är 15 fler än i den senaste lägesrapporten 5 mars.

Av dessa vårdas:

 • 49 i intensivvård (-2)
 • 256 på akutsjukhus (+25)
 • 56 i geriatrisk vård utanför akutsjukhus (-8)

Som mest vårdades 1100 personer i någon form av sjukhusvård (april 2020).

Fram till 4 mars har 12 686 patienter skrivits ut till sina hem, vissa av dem med fortsatt vård i hemmet eller till särskilt boende för äldre (SÄBO). Det är 160 fler än vad som rapporterades vid senaste lägesrapporten.

Antal avlidna

Antal nya fall sedan senaste rapporten

4 ytterligare avlidna med covid-19 har inrapporterats sedan 5 mars.

Sedan pandemins början har 3 913 personer med bekräftad covid-19 avlidit. Av dessa är det 1 596 personer som är provtagna på ett särskilt boende för äldre. Det är ytterligare en person sedan den 5 mars.

För hela vecka 8 finns nu inrapporterade att 17 personer avlidit med covid-19. För vecka 9 finns hittills inrapporterat att 5 personer avlidit med covid-19. 

Det finns en eftersläpning i inrapporteringen.

Provtagning (uppdateras tisdagar)

Under vecka 9 har det analyserats 49 986 tester för pågående covid-19. Av dessa var 6 929 provsvar eller 14,0 procent positiva. Andelen positiva provsvar är högre än föregående vecka.

Under vecka 9 genomfördes 9 237 antikroppstester som visar på genomgången smitta. 39,5 procent visade på ett positivt provsvar. Det är en lägre andel positiva provsvar jämfört med veckan före.

Efterfrågan på bokningsbara tider för PCR-provtagning minskade något förra veckan jämfört med veckan före. För antikroppsprovtagningen minskade efterfrågan ordentligt jämfört veckan innan. Kapaciteten för PCR-provtagning är fortsatt god, kapaciteten är större än efterfrågan. Patienter, medarbetare och boende på äldreboenden och personal inom vård och omsorg har egna provtagningsprocesser och berörs inte om köer i den storskaliga provtagningen skulle uppstå. Detsamma gäller provtagning av personer med samhällsviktig funktion som också har ett eget provtagningsspår. Tillgången på antikroppstester är fortsatt god.

Vaccination mot covid-19

Antalet levererade doser till vårdgivarna: 206 455

 • Antal registrerade vaccinationer dos 1 fram till dagens datum: 111 396
  Antal registrerade vaccinationer dos 2 fram till dagens datum: 51 194
  Totalt antal registrerade vaccinationer: 162 590
 • Andel vaccinerade av befolkningen som är över 18 år
  Andel dos 1: 5,8 procent
  Andel dos 2: 2,6 procent
 • Andel vaccinerade vid SÄBO
  Dos 1: 90,2 %
  Dos 2: 84 %
 • Andel vaccinerade av kommunal vård- och omsorgspersonal 
  Dos 1: 61%
  Dos 2: 41%

Vårdgivarna registrerar antalet vaccinationer i det digitala verktyget Vaccinera. Det är upp till sju dagars eftersläpning i inrapporteringen. Därför är det fler som faktiskt är vaccinerade än vad som syns i vår rapportering.

Andel över 80 år som påbörjat vaccinationen fördelat per kommun/stadsdelsområde

Kommun/Stadsdel Patient Andel vaccinerade mot covid-19
- Skärholmen 44,8%
Huddinge 44,3%
- Spånga-Tensta 40,5%
- Rinkeby-Kista 40,1%
- Älvsjö 35,8%
Ekerö 34,0%
- Bromma 33,0%
- Farsta 32,6%
- Kungsholmen 32,0%
Värmdö 31,7%
Botkyrka 31,2%
- Hässelby-Vällingby 29,8%
Sundbyberg 29,5%
- Hägersten-Liljeholmen 29,4%
Lidingö 28,7%
Vaxholm 28,5%
Norrtälje 28,3%
- Enskede-Årsta-Vantör 28,0%
Salem 27,9%
Nacka 27,6%
- Norrmalm 26,3%
- Södermalm 25,9%
Sigtuna 25,4%
Solna 25,3%
Södertälje 25,3%
Upplands Bro 25,2%
- Skarpnäck 24,7%
Danderyd 24,6%
Haninge 24,5%
Nynäshamn 24,1%
Sollentuna 23,9%
Järfälla 22,8%
- Östermalm 22,6%
Tyresö 21,8%
Nykvarn 21,6%
Upplands Väsby 21,3%
Vallentuna 21,2%
Täby 21,2%
Österåker 20,7%
Saknas 7,1%

Nationella föreskrifter gäller från 14 december 

Hur vi rapporterar

 • Region Stockholm rapporterar aktuell lägesbild två gånger i veckan. Den rapport som publiceras på tisdagar omfattar fyra dagar: fredag till måndag. Den som kommer på fredagar omfattar tre dagar: tisdag till torsdag.
 • Måndag, onsdag och torsdag presenteras en dagslägesrapport med ett begränsat antal preliminära siffror.
 • För att öka jämförbarheten över tid finns dessutom uppgifter om föregående hel vecka, måndag till söndag. Ny statistik för hel vecka kommer på tisdagar. Observera att uppgifterna därmed är delvis överlappande.
 • Uppgifter om provtagna uppdateras på tisdagar.
 • Uppgifterna om antalet sjukhusvårdade är en ögonblicksbild från samma dag som rapporten publiceras.
 • Uppgifterna om avlidna har brytpunkt vid midnatt samma dygn. På grund av kvalitetssäkring av uppgifterna finns det en eftersläpning i inrapporteringen.
 • Ett viktigt mål med rapporten är att publicera uppgifter så snabbt som möjligt, både efterregistreringar och korrigeringar kan komma att ske.
 • Det finns tre beredskapslägen utöver normalläge, stabsläge, förstärkningsläge och katastrofläge.