Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Hälso- och sjukvårdsnämnden har fattat beslut om en ny vaccinationsstrategi som innebär hög flexibilitet och effektivitet så att vaccinationsutbudet matchar de varierande vaccinleveranserna under hela vaccinationsperioden. Då levererat antal doser blir betydligt färre än vad som utlovats kan inte för många vaccinatörer utföra vaccinationerna, eftersom det då blir för få doser per vårdgivare. Ett färre antal vaccinationsmottagningar med god spridning i länet kommer därför få i uppdrag att utföra vaccinationerna.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har nu en dialog med vårdgivare om uppdraget. Urvalet görs utifrån geografisk spridning, kapacitet och andra förutsättningar som säkerställer en flexibel och samtidigt stabil och smittsäker vaccinationsverksamhet som inte tränger undan annan vård. 

Dessa temporära uppdrag är en tillfällig förstärkning för att klara ett svårt läge där många ska vaccineras på kort tid och då vaccintillgången är mycket varierande. Vaccinatörer inom Vårdval vaccination kommer därefter vara de huvudsakliga utförarna av vaccinationer inom Region Stockholm som tidigare.