Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

I fredags kom Folkhälsomyndigheten med nya riktlinjer som innebär att all personalvaccination pausas. Anledningen är att tillgängliga doser vaccin är betydligt lägre än väntat. Den skärpta prioriteringen innebär att de som är högst prioriterade i varje fas ska erbjudas vaccination innan nästa grupp påbörjar vaccination. Äldre och andra personer med förhöjd risk för allvarlig sjukdom gynnas i ännu högre utsträckning. Det är en viktig skärpning som Region Stockholm kommer att följa.

I både fas 1 och fas 2 i vaccineringen finns både riskgrupper och personal som arbetar i deras närhet och dessa har ofta vaccinerats parallellt för att skapa ett skydd runt personerna som tillhör dessa riskgrupper. För ett par veckor sedan beslutade Programledning Vaccin inom Regional särskild sjukvårdsledning att göra uppehåll i personalvaccinationen, med undantag för personal inom kommunal vård och omsorg. Nu pausas alltså även vaccineringen av medarbetare inom den kommunala vården och omsorgen tills vidare.

Personal som fått dos 1 kommer att få dos 2

De medarbetare som har fått sin första dos covid-19 vaccin kommer att få sin andra dos enligt nytt rekommenderat vaccinationsintervall. Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu ett förlängt dosintervall med sex veckor för vaccinen från Pfizer/Biontech och Moderna för de som vaccineras i fas 2. Gällande vaccineringen av personal inom kommunal vård och omsorg så är målsättning att om dos 1 utförts av den upphandlade leverantören Vaccin Direkt bör också dos 2 utföras av Vaccin Direkt.