Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Folkhälsomyndigheten har beslutat om ett uppehåll i användningen av Astra Zenecas vaccin mot covid-19 tills Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) utredning om misstänkta biverkningar är klar. Det är en försiktighetsåtgärd under utredningstiden och besked väntas från EMA på torsdag.

De misstänkta biverkningarna som utreds är blodproppar (tromboser) i kombination med låga nivåer av blodplättar (trombocytopeni) hos ett fåtal personer. I Sverige har inget sådant fall hittills rapporterats in.

Anpassning av vaccinationsverksamheten

De som har vaccinerat med Astra Zenecas vaccin i Region Stockholm är husläkarverksamheter, sjukhusen samt VaccinDirekt. Alla vaccinatörer är informerade om att vaccinet är pausat. För vaccinatörerna innebär pausen att inga vaccinationer ska genomföras med Astra Zenecas vaccin. Det betyder att inbokade vaccinationer med Astra Zenecas vaccin ska ställas in i väntan på nytt besked från Folkhälsomyndigheten. Öppnade vaccinampuller ska kasseras och oöppnade ampuller sparas i väntan på besked. Inbokade vaccinationer kan genomföras med övriga vaccin.

Eventuella inbokade vaccinationer med dos två av Astra Zenecas vaccin kan behöva avbokas tills andra besked kommer.

Råd till vaccinerade

För säkerhets skull bör du som vaccinerats med detta vaccin under någon av de senaste 14 dagarna vara uppmärksam på:

  • blåmärken och/eller punktformade blödningar i hud/slemhinnor (t ex i munnen)
  • näsblödning som är svår att stoppa
  • svullnad, rodnad eller uttalad ömhet i ben eller arm (ej lokalt kring injektionsstället)
  • kraftig huvudvärk
  • kraftig buksmärta
  • plötslig andnöd och/eller bröstsmärta.

Vid dessa symtom är rekommendationen att kontakta 1177 Vårdguiden. Invånaren ska då berätta att hen vaccinerats och beskriva sina symtom. Vid akuta sjukdomstillstånd rekommenderas kontakt direkt med vårdgivare eller 112.  

Läs mer

Information från Folkhälsomyndigheten

Information från Läkemedelsverket