Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Antalet vårdplatser behöver bli fler på länets akutsjukhus för att ta hand om det ökade antalet patienter med covid-19 då pandemiläget åter har förvärrats.

Förslaget till beslut omfattar elektiv vård som kan skjutas upp utan medicinska konsekvenser i de fall:

  • Den bedrivs med personalgrupper som behövs på akutsjukhusen
  • Den riskerar att leda till att akutsjukhusens resurser tas i anspråk

All övrig elektiv vård ska fortsätta att bedrivas som vanligt. Förslaget till beslut omfattar perioden från beslutsdatum 24 mars fram till och med den 21 april 2021.