Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Brevet skickas till personer födda 1941 eller tidigare, från och med den 8 mars och kommande dagar. Det postas i omgångar om cirka 20 000 brev per dag för att ge fler en chans att boka tid när brevet kommer. Intresset från målgruppen bedöms vara stort. Med postgången inräknad bör alla som är 80 år eller äldre få brevet inom två veckor från den 8 mars.

Information i brevet

Budskapet i brevet är att mottagaren nu får möjlighet att boka tid för vaccination hos sin vårdcentral. Brevet uppmanar mottagaren att kontakta vårdcentralen på det sätt hen brukar, vilket kan betyda telefonbokning, webbtidbokning, app eller annan digital kontaktväg som vårdcentralen erbjuder.

Invånare som är osäkra på vilken vårdcentral de är listade på hänvisas till 1177. De som inte är listade på någon vårdcentral i Stockholms län kan kontakta valfri vårdcentral i länet för att boka vaccination.

Brevet innehåller information på svenska och engelska samt ger kortare information på arabiska, persiska, somaliska, tigrinja, polska, ryska, finska och spanska.

Vaccination för invånare 70–79 år respektive 65–69 år

Tillgången på vaccin avgör när vaccinationen av olika målgrupper kan starta och med vilken takt vaccination av länets invånare kan genomföras. Gruppen som är mellan 70 och 79 år (födda 1942–1951) får preliminärt motsvarande brev i början av april då deras bokning öppnar. Gruppen som är mellan 65 och 69 år (födda 1956 eller tidigare) får preliminärt brev runt månadsskiftet april/maj. Tidpunkten påverkas av vaccinleveranser och kan både tidigareläggas och senareläggas om vaccinleveranserna ändras.

Enligt Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning ska den äldsta gruppen vaccineras först. Som vaccinatör ska ni därför avboka tider som bokas av personer som inte tillhör en för tillfället prioriterad åldersgrupp. 

Mer information

Mer information om planering, genomförande och rutiner finns på sidan

 

Patienters frågor om vaccinet eller vaccinationsprocessen hänvisas till 1177.se eller 1177 på telefon för dem som inte har möjlighet att ta del av information digitalt. Informationen uppdateras löpande.