Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Personer med symtom på covid-19 behöver bara ta med sig legitimation och gå till en av provtagningsenheterna där flerspråkig sjukvårdsutbildad personal tar ett PCR-test på ett smittsäkert sätt. Syftet med den mobila drop-in-mottagningen är att göra det så enkelt som möjligt att bli provtagen, speciellt för personer som saknar möjligheter att själva boka tid. Det går också att ringa sin vårdcentral för att boka provtagning för en pågående covid-19-infektion men vårdcentralerna kan inte erbjuda drop-in-provtagning

- Provtagning och smittspårning är viktiga insatser för att minska smittspridningen och vi vill göra det så enkelt som möjligt att provta sig. Eftersom vi vänder oss till personer med symtom är det viktigt att vi erbjuder nära, tillgänglig provtagning. Intresset har varit stort och det känns mycket bra att vi nu kan utöka den mobila provtagningsverksamheten till totalt 15 platser i länet. Vi hoppas att många med symtom upptäcker de mobila provtagnings-enheterna och väljer att provta sig nära där de bor, säger Jenny Stenkvist, biträdande smittskyddsläkare Smittskydd Stockholm

Till de mobila provtagningsenheterna är alla välkomna som har symtom på covid-19, framförallt de som saknar möjligheter att boka tid för provtagning med appar och BankID. Vid provtagningsenheten får invånarna information om hur provtagningen går till och utbildad sjukvårdspersonal som pratar flera språk genomför provtagningen. Alla får information om både provtagning och om vaccination eftersom det är ett bra tillfälle att också berätta om vaccination.

Fakta om de mobila provtagningsenheterna på
15 platser i länet

  • Startade med en enhet den 18 januari i Tensta. Utökas nu till fem mobila enheter, en buss och fyra enheter med tält, på sammanlagt 15 platser. Enheterna flyttas varje kväll och finns på respektive plats en eller två dagar/vecka. Provtagningsbussen i Rinkeby, Tensta och Husby är öppen 08.00-16.00 med lunchstängt 12.00-13.00 och de övriga mobila provtagningsenheterna är öppna 09.00-16.00.

  • Smittskydd Stockholm bestämmer var de mobila enheterna ska stå i dialog med kommuner och stadsdelar.

  • Information om provtagning, vaccination samt smittskyddsblad finns i bussen på svenska, engelska, arabiska, somaliska, turkiska, polska, ryska, assyriska och finska

  • Materialet finns också på 1177.se på ännu flera språk. 

  • Provtagningsenheterna vänder sig till vuxna och barn över förskoleklass, dvs 6-åringar och uppåt.

  • Flerspråkig sjukvårdsutbildad personal tar proverna med en pinne i näsan.

  • Provtagningen är kostnadsfri.

Turlista provtagningsbussar/mobil provtagning

Uppdaterad version den 24 maj 2021.