Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Akutsjukhusen, basal hemsjukvård inom husläkarmottagningarnas uppdrag och vårdgivare inom medicinska insatser i särskilda boenden för äldre (SÄBO) kommer fortsatt behöva stöd på grund av fortsatt fler patienter med omfattande medicinska behov. Hälso- och sjukvårdsnämnden har därför beslutat att förlänga tilläggsuppdraget inom vårdval ASiH fram till den 30 juni 2021.

Genom att förlänga det tidsbegränsade tillägget till avtalet ges möjlighet att flexibelt kunna stötta patienter med komplexa behov och tillhandahålla kompetens i palliativ vård till akutsjukhusen.