Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

I enlighet med Sveriges Kommuner och Regioners, SKR:s, rekommendation gäller detta för alla personer som är bosatta i och andra som stadigvarande vistas i Region Stockholm. Detta inkluderar alltså till exempel asylsökande, papperslösa, anhöriginvandrare som ännu inte fått svenskt personnummer, kvotflyktingar, arbetskraftsinvandrare, gäststudenter samt EU-medborgare som inte kan uppvisa giltigt EU-kort eller intyg på sjukförsäkring från hemlandet.

Staten står för kostnaden för covid-19-vaccinet och hanteringen av kostnader för vaccinationerna. Åtagandet gäller för all vaccination mot covid-19 som utförs från och med den 1 januari 2021, till och med den 31 december 2021.