Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Regionens förvaltning av 1177 Vårdguidens e-tjänster har tagit fram ett flöde för tidsbokning av ”Vaccination covid-19 dos 1” i webbtidboken på 1177.se som husläkarmottagningar som använder journalsystemet TakeCare kan välja att använda. Flödet har en triageringsfunktion med fyra frågor innan tidsbokningen. Då de äldsta ska erbjudas vaccin först gäller första frågan ålder (född 1941 eller tidigare). Den justeras vartefter fler åldersgrupper kan vaccineras. De tre övriga frågorna i triageringsfunktionen gäller kraftig allergisk reaktion och blödningsbenägenhet. Om man svarar ja på någon av de frågorna rekommenderas man att kontakta sin vårdcentral på annat sätt än via webbtidbokning eftersom det behöver göras en extra bedömning vid tidsbokning.  

För att få tillgång till den nya triageringsfunktionen behöver husläkarmottagningen vara ansluten till 1177 Vårdguidens e-tjänster och där ha aktiverat webbtidbok samt göra vissa inställningar i journalsystemet TakeCare.

De äldsta först – andra ska avbokas

Det är inte tekniskt möjligt att spärra personer som är yngre än den tilltänkta åldersgruppen från att boka tid. Frågan om ålder i triageringen kombineras därför med tydlig information till invånarna om vilken ålderskategori som för närvarande vaccineras och om att avbokning sker utan notifiering ifall någon i fel åldersgrupp bokar tid. Det är därför viktigt att husläkarmottagningarna följer upp inbokade tider löpande och avbokar felaktigt inbokade personer. Det finns en logg för webbtidboken i TakeCare för att underlätta uppföljning.

Mer information

Mer information och en instruktion om hur man gör de olika inställningarna finns på Vårdgivarguiden

Informationssidan om målgrupper 

Information till invånare 65+ finns på 1177 Vårdguiden