Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Region Stockholm fortsätter att centralt finansiera krisstöd fram till den 30 juni. Stödet gäller medarbetare och chefer som är anställda av regionen och betalas centralt av Region Stockholm.