Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Samlad bedömning

Sedan den 3 februari arbetar den regionala särskilda sjukvårdsledningen (RSSL) i stabsläge. Länets akutsjukhus har en fortsatt ansträngd situation med 319 patienter med covid-19 utöver patienter med övriga diagnoser i behov av akut och nödvändig sjukvård.

- Under de tre senaste veckorna har antalet konstaterade fall i princip ökat med 100 procent. Nu börjar vi också se en liten ökning av antalet patienter med covid-19 som är så svårt sjuka att de är i behov av sjukhusvård. Vården säkerställer nu att alla som är i behov av akut och nödvändig vård ska få det även om antalet patienter med covid-19 ökar igen, säger tillförordnade hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Bratt.

Vårdgivarna genomför viss planerad vård som tidigare pausats på grund av pandemin men är beredda att återigen ställa om ifall det blir ett ökat sjukvårdsbehov.

Antal konstaterat smittade

Antal nya fall sedan senaste rapporten:

3 025 nya fall av covid-19, varav 7 är provtagna på ett särskilt boende för äldre, har konstaterats genom provtagning under perioden 26 februari till och med 1 mars.

Sedan pandemins början har 158 176 fall av covid-19 konstaterats i länet.

Samlad veckostatistik (uppdateras tisdagar):

Under hela vecka 8 konstaterades 6 336 nya fall av covid-19. Under vecka 7 konstaterades 5 081 nya fall.

Särskilda boenden för äldre (uppdateras tisdagar):

Under vecka 8 var det 7 särskilda boenden för äldre som hade ett eller flera fall av covid-19, det är 3 färre än veckan innan.
Totalt finns 313 särskilda boenden för äldre och 70 korttidsboenden i regionen.

Muterat covid-19 virus

Region Stockholm har hittills identifierat totalt 157 fall av muterat covid-19 virus. Folkhälsomyndigheten och Region Stockholm uppmanar alla resenärer som anländer från utlandet att stanna hemma i minst sju dagar, undvika kontakt med andra och testa sig snarast efter ankomst till Sverige med uppföljande test fem dagar efter ankomst.

Region Stockholm har uppdaterade texter på 1177.se(öppnas i nytt fönster) och i appen ”Alltid Öppet” så att de som berörs, och de som bor i samma hushåll, lotsas till rätt provtagning.

Antal vårdade

Totalt vårdas just nu 319 patienter med konstaterad covid-19 på akutsjukhus eller geriatrisk vård. Det är 33 fler än i den senaste lägesrapporten 26 februari.

Av dessa vårdas:

  • 43 i intensivvård (+7)
  • 223 på akutsjukhus (+23)
  • 53 i geriatrisk vård utanför akutsjukhus (+3)

Som mest vårdades 1100 personer i någon form av sjukhusvård (april 2020).

Fram till 1 mars har 12 408 patienter skrivits ut till sina hem, vissa av dem med fortsatt vård i hemmet eller till särskilt boende för äldre (SÄBO). Det är 81 fler än vad som rapporterades vid senaste lägesrapporten.

Antal avlidna

Antal nya fall sedan senaste rapporten

14 ytterligare avlidna med covid-19 har inrapporterats sedan 26 februari.

Sedan pandemins början har 3 880 personer med bekräftad covid-19 avlidit. Av dessa är det 1 593 personer som är provtagna på ett särskilt boende för äldre. Det är ytterligare tre personer sedan den 26 februari.

För hela vecka 7 finns nu inrapporterade att 21 personer avlidit med covid-19. För vecka 8 finns hittills inrapporterat att 2 personer avlidit med covid-19. 

Det finns en eftersläpning i inrapporteringen.

Provtagning (uppdateras tisdagar)

Under vecka 8 har det analyserats 43 476 tester för pågående covid-19 vilket är en ökning jämfört veckan före. Av dessa var 5 468 provsvar eller 12,7 procent positiva. Andelen positiva provsvar är på samma nivå som föregående vecka.

Under vecka 8 genomfördes 12 605 antikroppstester som visar på genomgången smitta. 40,9 procent visade på ett positivt provsvar. Det är en liten ökning av positiva provsvar jämfört veckan före.

Efterfrågan på bokningsbara tider för PCR-provtagning ökade förra veckan jämfört med veckan före. För antikroppsprovtagningen var utvecklingen densamma, fler bokade antikroppstester jämfört veckan innan. Kapaciteten för PCR-provtagning är fortsatt god, kapaciteten är större än efterfrågan.

Patienter, medarbetare och boende på äldreboenden och personal inom vård och omsorg har egna provtagningsprocesser och berörs inte om köer i den storskaliga provtagningen skulle uppstå. Detsamma gäller provtagning av personer med samhällsviktig funktion som också har ett eget provtagningsspår. Tillgången på antikroppstester är fortsatt god.

Vaccination mot covid-19

Sedan vaccinationen mot covid-19 startade 27 december har 160 405 doser
vaccin (uppdateras fredagar) skickats ut till vårdgivarna som genomför vaccinationerna.

Antal registrerade vaccinationer dos 1 fram till dagens datum: 86 250
Antal registrerade vaccinationer dos 2 fram till dagens datum: 46 770

Totalt antal registrerade vaccinationer 133 020

Vårdgivarna registrerar antalet vaccinationer i det digitala verktyget Vaccinera. Det är upp till sju dagars eftersläpning i inrapporteringen därför är det fler som faktiskt är vaccinerade än vad som syns i vår rapportering.

Nationella föreskrifter gäller från 14 december Läs på Folkhälsomyndighetens webbplats(öppnas i nytt fönster) om Nationella allmänna råd och rekommendationer.

Hur vi rapporterar

Region Stockholm rapporterar aktuell lägesbild två gånger i veckan. Den rapport som publiceras på tisdagar omfattar fyra dagar: fredag till måndag. Den som kommer på fredagar omfattar tre dagar: tisdag till torsdag.

  • Måndag, onsdag och torsdag presenteras en dagslägesrapport med ett begränsat antal preliminära siffror.
  • För att öka jämförbarheten över tid finns dessutom uppgifter om föregående hel vecka, måndag till söndag. Ny statistik för hel vecka kommer på tisdagar. Observera att uppgifterna därmed är delvis överlappande.
  • Uppgifter om provtagna uppdateras på tisdagar.
  • Uppgifterna om antalet sjukhusvårdade är en ögonblicksbild från samma dag som rapporten publiceras.
  • Uppgifterna om avlidna har brytpunkt vid midnatt samma dygn. På grund av kvalitetssäkring av uppgifterna finns det en eftersläpning i inrapporteringen.
  • Ett viktigt mål med rapporten är att publicera uppgifter så snabbt som möjligt, både efterregistreringar och korrigeringar kan komma att ske.
  • Det finns tre beredskapslägen utöver normalläge, stabsläge, förstärkningsläge och katastrofläge.