Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Observera att kostnader kopplat till covid-19-vaccineringen ersätts genom andra avtal och ska därmed inte omfattas av denna ansökan.

Ansökan merkostnader för Q1 2021

Privata vårdgivare som under perioden 1 januari – 31 mars 2021 haft merkostnader vid hanteringen av patienter med misstänkt eller diagnosticerad covid-19, och som inte erhållit ersättning via nuvarande avtal eller överenskommelser, kan senast den 14 april skicka in sina anspråk till hälso- och sjukvårdsförvaltningen via förvaltningens funktionsbrevlåda för vidare prövning enligt förordning 2020:357. En förutsättning för att ansökan ska behandlas är att det av ansökan tydligt framgår vilken produktion vårdgivaren haft av vård relaterad till personer med diagnos covid-19 eller misstänkt diagnos samt att belopp för eventuell sjuklöneersättning måste anges.

Filen nedan ska användas vid ansökan. Filen är uppdaterad sedan tidigare ansökningsperioder, använd denna uppdaterade fil. En ansökan ska skickas in per avtal och period, dvs jan-mar 2021. Ansökningar som ej är fullständigt ifyllda eller inkommer försent kommer inte handläggas.

Observera att uteblivna intäkter, stilleståndskostnader och kostnader för munskydd till anställda som reser i kollektivtrafiken inte omfattas av ovannämnde förordning och ska därmed liksom kostnader kopplat till vaccinationen av covid-19 inte omfattas av ansökan.

Besked om beviljad ersättning merkostnader december 2020

Regionen har i dagsläget inte fått besked från Socialstyrelsen om stadsbidrag kommer erhållas för merkostnader december 2020. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen behöver invänta besked från Socialstyrelsen innan beslut kan lämnas till privata vårdgivare avseende ersättning för merkostnader för perioden.

Fil för inrapportering

Kontakt

merkostnader_covid-19_privata_vardgivare.hsf@sll.se