Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Tillgången på vaccin är osäker och leveransförseningar innebär att Region Stockholm behöver en ny vaccinationsstrategi för att ha hög flexibilitet och effektivitet för att anpassa verksamheten för att vaccinleveranserna kan förändras under hela vaccinationsperioden.

- Förutsättningarna kring vaccinerna, leveransprognoser och faktiska utfall har under hela vaccinprogrammet löpande ändrats, vilket gör det svårt att styra arbetet. Därför behöver vi nu skapa en lösning som är flexibel och robust, med ett utbud av vaccinatörer som klarar stora variationer av vaccintillgång, och där vi kan erbjuda länets invånare en smittsäker vaccinering med hög kapacitet och god tillgänglighet, säger Magnus Thyberg, vaccinsamordnare i Region Stockholm.

De förändrade prognoserna visar att leveranserna minskar kraftigt under både mars och april jämfört med tidigare prognoser. Det innebär förskjutningar av hela vaccinationsprogrammet. Följden blir att allmänhetens vaccination för alla mellan 18-59 år, vilken omfattar cirka 1,4 miljoner personer i Stockholms län, först kommer att kunna påbörjas i mitten av maj. Den tidpunkten kan justeras tidsmässigt beroende på vaccinleveranserna.

Innan dess ska personer mellan 70–79 år erbjudas boka vaccination med start vecka 14 och därefter blir det dags för de som är 65–69 år. Först därefter blir det dags för fas 3 som är personer 60–65 år och medicinska riskgrupper.

Om förseningarna av vaccinleveranserna fortsätter kan vaccinationsperioden bli förlängd. Därför vill regionen nu ta hjälp av ett mindre antal vaccinatörer med stor och flexibel kapacitet inom vaccination.

Dessa vaccinatörer kan vara vårdcentraler eller vaccinationsmottagningar, och anlitas i så fall redan i fas 2 eller fas 3. Syftet med den nya vaccinationsstrategin är att öka flexibiliteten och effektiviteten, men också att ge husläkarmottagarna förutsättningar att fokusera på annan vård än vaccinationer.

- Vi har inte fått några stabila vaccinleveranser under de knappa tre månader som vaccinationsinsatsen pågått. Därför behöver vi planera för en fortsatt krokig väg framåt, och den här lösningen ger vaccinatörerna en chans att öka eller minska vaccineringen med kort varsel, samtidigt som vårdcentralerna får utrymme att ge annan vård än vaccination. Vi kan också etablera vaccinationsplatser så att vi får en bra spridning över hela länet, säger Magnus Thyberg.