Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

De nya kampanjenheterna belyser vikten av en ”hemmapåsk”, även i år. Genom att stanna hemma minskar risken för att smittas och att sprida smittan vidare. Påskannonsen kommer att gå parallellt med övriga annonser om minskad smittspridning där budskapet är: Så bromsar du smittan: träffa få, håll avstånd och stanna hemma om du har symtom.

Kampanjenheterna med påskfokus kommer så snart de är klara att laddats upp på sidan med Kommunikationsstöd om covid-19. Använd dem gärna i era egna kanaler.

Kommunikationsstöd om covid-19

Informationsmaterial att använda på hemsida, väntrumsskärmar eller skriva ut och sätta upp på mottagningen eller dela ut till patienter gällande coronaviruset och covid-19.