Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Sedan tidigare rekommenderas alltid testning av personer med symtom på covid-19. Vid smittspårning informeras kontakterna om att vara uppmärksamma på symtom, vid symtom stanna hemma och beställa test om symtomen varar mer än 24 timmar. Dessutom rekommenderas man som kontakt att ha så få fysiska kontakter som möjligt under inkubationstiden (14 dagar efter exponering), arbeta hemma om möjligt, samt avstå fritidsaktiviteter.

Provtagning av asymtomatiska personer i smittspårning har hittills endast rekommenderats för hushållskontakter och i vissa situationer inom vård och omsorg enligt särskilda riktlinjer.

Nu införs rekommendation om testning av alla nära kontakter i en smittspårning, även de som inte har några symtom. De som träffat indexpatienten då denne var smittsam och varit inom 2 meters avstånd i minst 15 minuter rekommenderas provtagning när de får kännedom om att de kan ha utsatts för smitta. Om mindre än fyra dagar förflutit från det att personen exponerades när första provet tas rekommenderas ett nytt prov när 5 dagar gått efter exponering. I praktiken blir det oftast aktuellt med endast ett prov. Om mer än 7 dagar gått efter exponering när kontakten blir informerad rekommenderas ingen provtagning av symtomfria personer. De som inte har symtom och går i skolan eller har arbete som kräver fysisk närvaro på arbetsplatsen får gå till skola eller arbete i väntan på provsvar. Alla som får symtom (även om tidigare prov tagits och var negativt) rekommenderas att stanna hemma och om symtomen varar mer än 24 timmar ska de beställa test.

Rekommendationen om provtagning av asymtomatiska nära kontakter gäller för vuxna och ungdomar i gymnasieåldern. Rekommendationen om provtagning för personer med symtom som varar mer än 24 timmar gäller vuxna och barn från förskoleklass och uppåt. Även mindre barn kan provtas i en smittspårning, t ex i en utbrottssituation.

De nära kontakter som provtas i en smittspårning (t ex arbetskamrater, vänner, lagkamrater mm) ska träffa så få personer som möjligt under inkubationstiden, men kan gå till jobbet om de har ett arbete de måste utföra på plats, även om de inte fått testresultat. Förhållningsregler enligt smittskyddslagen ges ej till dessa kontakter.

För smittspårning inom vård, på särskilda boenden för äldre, hemtjänst, LSS-boenden och socialpsykiatriska boenden, var god se särskilda regionala riktlinjer. De riktlinjerna ses nu över och kommer att uppdateras.

Se även:

Smittspårning av covid-19

Rutiner för smittspårning vid covid-19.