Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Rekommendationen införs på grund av fortsatt hög samhällsspridning av covid-19 och är framtagen av Smittskydd Stockholm tillsammans med Vårdhygien Stockholm och chefläkare.

Dokumentet innehåller information om användande av munskydd samt undantag och möjligheter till anpassning för dem som av någon anledning inte kan bära munskydd.

Rekommendationen kvarstår tills vidare beroende på det epidemiologiska läget.

Covid-19 - Source control för patienter och medföljande inom slutenvård

Patienter och vårdnadshavare/medföljare rekommenderas använda munskydd inom slutenvård.

 

Covid-19

Smittskydd Stockholms regionala riktlinjer gällande det nya coronaviruset.