Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Den nya rekommendationen innebär att fler äldre kan erbjudas en första dos tidigare och på så sätt få gott skydd mot svår sjukdom och minskad risk för behov av sjukhusvård.

Region Stockholm följer Folkhälsomyndighetens rekommendation och inför ett dosintervall på sex veckor från och med den 22 mars. Personer som har fått dos 1 och redan är inbokade för dos 2 berörs dock inte av den nya rekommendationen utan kan få dos 2 som planerat.

Observera att det står på de förtryckta vaccinationskorten från Pfizer/Biontech att dosintervallet rekommenderas vara tre veckor. Patienter som får detta vaccin kan därför behöva få muntlig förtydligande information om vad som gäller.

Mer information om och instruktioner för de godkända vaccinerna mot covid-19 finns på sidan: