Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Med anledning av Folkhälsomyndighetens ändrade vägledning för smittspårning rekommenderas nu att smittspårning av nära kontakter utökas till 48 timmar innan indexfallets symtomdebut. Tidigare har smittspårning gjorts 24 timmar tillbaka.

Se mer information

Rutiner för smittspårning vid covid-19.