Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

På grund av covid-19 är möjligheterna att ta emot sommarjobbare tyvärr begränsade och i år kan Region Stockholm endast ta emot sommarjobbare som har fyllt 18 år men inte fyllt 19 år.

Målet är att kunna erbjuda totalt 300 platser. Av dem kommer 80 platser vara i verksamheter som Region Stockholm driver i egen regi och 220 platser i samarbetsprojekt med olika aktörer.  Jobben finns inom vård/kök, administration och vaktmästeri.

Ansökningstiden är öppen mellan den 1 mars och den 23 mars.

Ansökningsformuläret finns på: 

För att jobben ska fördelas så rättvist som möjligt sker urvalet med hjälp av lottning. Det betyder att alla har lika stor chans att få ett sommarjobb. Även i den prioriterade gruppen lottas jobben.

För många är sommarjobbet den första kontakten med arbetslivet och Region Stockholms sommarjobb är populära. I en enkätundersökning bland förra årets sommarjobbare svarade samtliga att de var mycket nöjda eller nöjda med jobbet och att de skulle tipsa andra om att söka sommarjobb hos regionen det här året.