Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Riktlinjerna för covid-19 inom bostad med särskild service för vuxna enligt LSS (LSS-boenden) är uppdaterade och inkluderar nu även riktlinjer för socialpsykiatriska boenden.

Riktlinje för covid-19 inom LSS- och socialpsykiatriska boenden

Riktlinjen beskriver viktiga åtgärder för att förebygga smittspridning, provtagnings- och smittspårningsrutiner samt vårdrutiner vid misstänkt eller bekräftat fall av covid-19.