Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Riktlinjerna för smittspårning i vården har nu uppdaterats med utökad provtagning för exponerade personer.

För exponerade patienter och personal rekommenderas nu provtagning omgående och dag 5, samt dessutom vid utskrivning av exponerade patienter från sluten vård.  

Riktlinjerna i sin helhet hittar du här: 

Smittspårning inom öppenvård för covid-19

Riktlinjer för smittspårning vid covid-19-positiv patient eller personal i öppenvården. Gäller även akutmottagning och prehospital vård.

Smittspårning inom slutenvård för covid-19

Riktlinjer för smittspårning vid covid-19-positiv patient eller personal i slutenvården.