Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Den 4 mars gick Folkhälsomyndigheten ut med riktlinjen att Astra Zenecas vaccin mot covid-19 kan ges till alla över 18 år. Det innebär att de doser Astra Zeneca vaccin som planerats att ges till hälso- och sjukvårdspersonal under 65 år, nu istället kan användas för den äldre målgruppen.

Programledning Vaccin inom Regional särskild sjukvårdsledning beslutade därför den 8 mars att göra uppehåll i vaccinationen av hälso- och sjukvårdspersonal för att prioritera vaccinering av personer som är 65 år och äldre. Detta gäller inte personal i kommunal vård och omsorg, de fortsätter att vaccineras som planerat. Vårdpersonal som redan har fått sin första dos av Astra Zenecas covid-19 vaccin kommer att få sin andra dos enligt rekommenderat vaccinationsintervall.

Bakgrunden till Folkhälsomyndighetens nya rekommendation är nya data som bekräftar att Astra Zenecas vaccin har god skyddseffekt även för personer som är 65 år och äldre. Alla tre vaccin mot covid-19 som är godkända i Sverige ska nu ges till alla över 18 år.