Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Uppmana patienten att spara kortet som en påminnelse om den andra dosen och att ta med det vid det andra vaccinationstillfället. Patienten bör också spara kortet även efter den andra dosen, eftersom det innehåller information om hur man rapporterar biverkningar samt hänvisningar till var man kan läsa mer om vaccinet.

Utöver datum och patientens namn ska ni som vaccinatör även fylla i batchnummer på vaccinet.

Alla vaccin som idag är godkända ska ges i två doser med undantag för Janssens vaccin som ges i en dos.

Olika kort för varje vaccin

Vaccinationskorten är olika för de olika vaccinerna. Om ni behöver fler vaccinationskort än vad som har levererats kan de skrivas ut från webben.


Se också sidorna för varje vaccin för den senaste informationen om vaccinerna: