Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Brevet med vaccinerbjudande skickas till alla som bor i Stockholms län som är mellan 75 och 79 år. För att bokningen ska ske så smidigt som möjligt skickas breven i omgångar och samtliga brev beräknas skickas under veckorna 13, 14 och 15 till drygt 88 000 mottagare.

- Att vi nu går vidare i fasen innebär att fler åldersgrupper kommer att erbjudas vaccin eftersom de olika faserna överlappar varandra. Även personer i tidigare faser eller äldre åldrar kommer alltså att fortsätta få vaccin, däribland personer som bor på särskilda boenden, de med hemsjukvård eller hemtjänst samt de som är födda 1941 eller tidigare. Personer i dessa grupper ska veta att vaccinet är prioriterat till dem också, säger Magnus Thyberg, vaccinsamordnare i Region Stockholm.

Brevet med vaccinerbjudandet är skrivet på svenska och engelska, men innehåller också kortare information på åtta andra språk – arabiska, persiska, somaliska, tigrinja, polska, ryska, finska och spanska – för att nå ut till så många invånare som möjligt.

Efter gruppen 75+ är det dags för gruppen 70+ och sedan gruppen 65+, att erbjudas vaccination mot covid-19. När dessa grupper får sitt vaccinerbjudande är ännu inte helt bestämt och avgörs huvudsakligen av tillgången till vaccin.