Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

- Det är ett fortsatt ansträngt läge inom akutsjukvården men de flesta chefläkare rapporterar ett något minskat tryck jämfört med föregående vecka. Spridningen av RS-virus är fortsatt hög men har minskat sedan förra veckan. De rekommendationer som har utfärdats gäller fortfarande, säger Johan Bratt chefläkare i Region Stockholm.

Följande rekommendationer för att motverka spridning av RS-virus ges i samråd med barnsjukvården, Smittskydd Stockholm och Region Stockholm:

  • Begränsa kretsen av vuxna som har närhet till barnet, exempelvis på släktkalaset. Familjer med spädbarn under sex månaders ålder uppmanas att undvika kontakt med förkylda personer.
  • Vistelse i trånga utrymmen, till exempel i affärer eller i kollektivtrafiken med mycket folk, bör undvikas. Barnet kan exempelvis följa med till köpcenter men ligga kvar i vagnen, där barnet är skyddad från närkontakter.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten eller handdesinfektionsmedel.
  • Förskolebarn med spädbarn i hemmet bör, om möjligt, inte gå i förskola i den rådande situationen. I de fall vistelse i förskolan ändå bedöms som viktigt, bör det äldre syskonet lära sig hålla en god handhygien i kontakten med spädbarnet.
  • Äldre barn med förkylningssymtom bör alltid undvika fysisk kontakt med spädbarn.

Nu har vaccination mot säsongsinfluensan påbörjats, äldre och riskgrupper bör boka sin vaccination mot säsongsinfluensan så snart som möjligt.

Från den 22 november kommer även vård- och omsorgspersonal som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensasjukdom erbjudas vaccin via sin arbetsgivare.

- Det är viktigt att alla som har möjlighet att ta vaccinet gör det. Vaccinationen är kostnadsfri för dig i riskgrupp eller äldre än 65 år, säger Johan Bratt.

Vårdläget 12 november

Antal vårdade

Totalt vårdas just nu 89 patienter med konstaterad covid-19 på akutsjukhus eller geriatrisk vård.

Av dessa vårdas:

  • 7 i intensivvård
  • 62 på akutsjukhus
  • 20 i geriatrisk vård utanför akutsjukhus

Som mest vårdades 1100 personer med covid-19 i någon form av sjukhusvård (april 2020).

Fram till 11 november har 18 279 patienter skrivits ut till sina hem, vissa av dem med fortsatt vård i hemmet eller till särskilt boende för äldre (SÄBO).

Antal konstaterat smittade

Sedan pandemins början och till och med den 11 november har 282 663 fall av covid-19 konstaterats i länet. Det är 1 305 fler än i förra fredagens rapport.

- Smittspridningen fortsätter och fler behöver vaccinera sig för att smittan inte ska få fäste. Det gäller särskilt i områden med lägre vaccinationstäckning. Det finns en ökad smitta i vår omvärld vilket gör det ännu mer angeläget att ta båda doserna vaccin så snart som möjligt och de som erbjuds påfyllnadsdos bör acceptera det erbjudandet, säger Johan Bratt.

- Den som inte är vaccinerad ska hålla avstånd till andra och undvika kontakter med personer i riskgrupper och de som är 70 år eller äldre, säger Johan Bratt.

Antal avlidna

Sedan pandemins början har 4 511 personer med bekräftad covid-19 avlidit. Det är 9 fler än vad som rapporterades förra fredagen. Det finns en eftersläpning i inrapporteringen.

Vaccination mot covid-19

Nu genomförs vaccination av 12–15-åringar både i skolor och vid vaccinationsmottagningar. Sedan tidigare har alla födda 1956 och tidigare kunnat boka sig för att få en påfyllnadsdos. Det gäller också de som har hemtjänst och hemsjukvård eller bor på SÄBO. Alla som bor på SÄBO och som har tackat ja till en påfyllnadsdos har nu fått den. I sifferdelen nedan anges en lägre siffra för andelen vaccinerade med en tredje dos på SÄBO. Det beror på eftersläpning i rapporteringen.

Vaccinationsläget 12 november

En justering av de rapporterade siffrorna har gjorts. Nu redovisas registrerade vaccinationer utifrån ålder i relation till den befolkningsstatistik från SCB som Folkhälsomyndigheten redovisar. Tidigare redovisades samtliga registrerade vaccinationer i förhållande till befolkningen över 18 år. Den nya rapporteringen ger en tydligare bild av vaccinationsläget för respektive åldersgrupp i Region Stockholm.

Antal registrerade vaccinationer dos 1:  1 631 903 

Antal registrerade vaccinationer dos 2: 1 487 874

Antal registrerade vaccinationer dos 3:  78 169

Totalt antal registrerade vaccinationer: 3 197 966

Andel vaccinerade av befolkningen i Region Stockholm som är över 18 år:
Andel dos 1: 78,9 procent 
Andel dos 2: 74,9 procent

Andel vaccinerade av befolkningen i Region Stockholm som är över 12 år:
Andel dos 1: 75,9 procent 
Andel dos 2: 70,1 procent

Andel givna dos 1 i region Stockholm av befolkningen som är över 18 år, baserat på befolkningsunderlag 31/12–2020:
Andel dos 1: 82,1 procent 
Andel dos 2: 77,7 procent

Andel vaccinerade vid SÄBO:
Dos 1: 94,7 procent 
Dos 2: 90,6 procent
Dos 3: 69,0 procent

Andel vaccinerade som är över 80 år:
Dos 1: 93,4 procent
Dos 2: 91,1 procent
Dos 3: 44,5 procent

Andel vaccinerade som är 75–79 år:
Dos 1: 91,9 procent
Dos 2: 89,6 procent

Andel vaccinerade som är 70–74 år:
Dos 1: 88,1 procent
Dos 2: 86,0 procent

Andel vaccinerade som är 65–69 år:
Dos 1: 86,0 procent
Dos 2: 83,7 procent

Totalt andel vaccinerade som är över 65 år
Dos 1: 89,8 procent
Dos 2: 87,5 procent
Dos 3: 16,8 procent

Andel vaccinerade som är 60–64 år:
Dos 1: 87,0 procent
Dos 2: 85,0 procent

Andel vaccinerade som är 55–59 år:
Dos 1: 86,9 procent
Dos 2: 84,3 procent

Andel vaccinerade som är 50–54 år:
Dos 1: 85,6 procent
Dos 2: 82,5 procent

Andel vaccinerade som är 45–49 år:
Dos 1: 83,4 procent
Dos 2: 79,2 procent

Andel vaccinerade som är 40–44 år:
Dos 1: 78,6 procent
Dos 2: 73,7 procent

Andel vaccinerade som är 35–39 år:
Dos 1: 74,1 procent
Dos 2: 68,9 procent

Andel vaccinerade som är 30–34 år:
Dos 1: 69,0 procent
Dos 2: 64,5 procent

Andel vaccinerade som är 18–29 år:
Dos 1: 64,1 procent
Dos 2: 57,3 procent

Andel vaccinerade som är 16–17 år:
Dos 1: 65,7 procent
Dos 2: 48,5 procent

Andel vaccinerade som är 12–15 år:
Dos 1: 32,4 procent
Dos 2: 3,5 procent

Vårdgivarna registrerar antalet vaccinationer i vårt digitala verktyg för vaccinationer. Det är upp till sju dagars eftersläpning i inrapporteringen. Därför är det fler som faktiskt är vaccinerade än vad som syns i vår rapportering.