Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

- Antalet personer som är så sjuka av covid-19 att de behöver sjukhusvård har under en längre tid legat mellan 70–90 patienter. Det är däremot lite bekymmersamt att antalet konstaterat smittade ökar något, jämfört med föregående vecka, som dock var höstlov vilket kan ha påverkat provtagningen. Särskilt med tanke på hur smittspridningen ser ut i stora delar av övriga Europa just nu, säger Johan Bratt, chefläkare vid Region Stockholm.

- Vi har en smittspridning bland personer där den stora majoriteten saknar fullgott vaccinationsskydd. Att vaccinera sig med båda doserna är det bästa sättet att minska risken för att smittas och smitta andra i sin omgivning. Vaccinet är effektivt, säkert och ger ett gott skydd mot allvarlig sjukdom i covid-19, säger Johan Bratt.

- Nu pågår också vaccination mot säsongsinfluensan för den som är äldre än 65 år eller de som tillhör riskgrupper. Det finns ingen konflikt mellan att ta vaccin mot säsongsinfluensa och covid-19. Den som får standarddosvaccin mot säsongsinfluensan kan samtidigt eller nära i tid vaccinera sig mot covid-19. Båda dessa vaccinationer är mycket viktiga för att minska risken för sjukdomar som båda kan leda till ett allvarligt sjukdomsförlopp hos äldre och andra riskgrupper, säger Johan Bratt.

Antal konstaterat smittade 

1 557 nya fall av covid-19, varav 5 var provtagna på ett särskilt boende för äldre, har konstaterats genom provtagning under perioden 9 november och 15 november. 

Sedan pandemins början har 283 483 fall av covid-19 konstaterats i länet. 

Samlad veckostatistik 

Under hela vecka 45 konstaterades 1 516 nya fall av covid-19. Veckan innan, vecka 44, konstaterades 1 359 nya fall. 

Provtagning 

Under vecka 45 har det analyserats 19 281 tester för pågående covid-19. Av dessa var 1 694 provsvar eller 8,9 procent positiva. Andelen positiva provsvar är något lägre jämfört med föregående vecka då andelen positiva provsvar var 9,2 procent. Region Stockholms mobila provtagningsbussar för assisterad provtagning finns i områden med lägre vaccinationstäckning. Under vecka 45 var 15,6 % av de genomförda testerna i bussarna positiva.

Från den 1 november har Folkhälsomyndigheten beslutat om nya rekommendationer för testning för covid-19. De innebär att fullvaccinerade barn, unga och vuxna och de som nyligen haft covid-19, behöver från och med den 1 november generellt inte testas för covid-19 vid nytillkomna luftvägssymtom eller feber. Det gör att statistiken från 1 november inte är direkt jämförbar med tidigare veckor.

Antal vårdade 

Totalt vårdas just nu 74 patienter med konstaterad covid-19 på akutsjukhus eller geriatrisk vård. 

Av dessa vårdas: 

  • 7 i intensivvård 
  • 54 på akutsjukhus 
  • 13 geriatrisk vård utanför akutsjukhus 

Som mest vårdades 1 100 personer i någon form av sjukhusvård (april 2020). 

Fram till 1 november har 18 318 patienter skrivits ut till sina hem, vissa av dem med fortsatt vård i hemmet eller till särskilt boende för äldre (SÄBO). 

Antal avlidna 

Sedan pandemins början har 4 511 personer med bekräftad covid-19 avlidit. Det är 8 fler än vad som rapporterade förra tisdagen. Av dessa är det 1 655 personer som är provtagna på ett särskilt boende för äldre. Det är 1 fler än förra tisdagen. 

Det finns en eftersläpning i inrapporteringen av avlidna. 

Vaccination mot covid-19 

Vaccinationsläget 16 november 

Nu redovisas registrerade vaccinationer utifrån ålder i relation till den befolkningsstatistik från SCB som Folkhälsomyndigheten redovisar.

Alla som bor på SÄBO och som har tackat ja till en påfyllnadsdos har nu fått den. I sifferdelen nedan anges en lägre siffra för andelen vaccinerade med en tredje dos på SÄBO. Det beror på eftersläpning i rapporteringen.

Antal registrerade vaccinationer dos 1: 1 637 139
Antal registrerade vaccinationer dos 2: 1 494 208
Antal registrerade vaccinationer dos 3: 96 595 
Totalt antal registrerade vaccinationer: 3 227 942

Andel vaccinerade av befolkningen i Region Stockholm som är över 18 år:

Andel dos 1: 79,0 procent 
Andel dos 2: 75,0 procent 

Andel vaccinerade av befolkningen i Region Stockholm som är över 12 år:
Andel dos 1: 76,2 procent 
Andel dos 2: 70,4 procent 

Andel givna dos 1 i region Stockholm av befolkningen som är över 18 år, baserat på befolkningsunderlag 31/12–2020:
Andel dos 1: 82,3 procent 
Andel dos 2: 77,9 procent 

Andel vaccinerade vid SÄBO:
Dos 1: 94,8 procent 
Dos 2: 90,7 procent
Dos 3: 70,3 procent 

Andel vaccinerade som är över 80 år:
Dos 1: 93,4 procent
Dos 2: 91,2 procent
Dos 3: 48,4 procent 

Andel vaccinerade som är 75–79 år:
Dos 1: 91,9 procent
Dos 2: 89,6 procent 

Andel vaccinerade som är 70–74 år:
Dos 1: 88,1 procent
Dos 2: 86,0 procent 

Andel vaccinerade som är 65–69 år:
Dos 1: 86,0 procent
Dos 2: 83,7 procent 

Totalt andel vaccinerade som är över 65 år
Dos 1: 89,8 procent
Dos 2: 87,5 procent
Dos 3: 20,9 procent 

Andel vaccinerade som är 60–64 år:
Dos 1: 87,1 procent
Dos 2: 85,0 procent 

Andel vaccinerade som är 55–59 år:
Dos 1: 86,9 procent
Dos 2: 84,4 procent 

Andel vaccinerade som är 50–54 år:
Dos 1: 85,6 procent
Dos 2: 82,6 procent 

Andel vaccinerade som är 45–49 år:
Dos 1: 83,4 procent
Dos 2: 79,3 procent 

Andel vaccinerade som är 40–44 år:
Dos 1: 78,6 procent
Dos 2: 73,9 procent 

Andel vaccinerade som är 35–39 år:
Dos 1: 74,2 procent
Dos 2: 69,1 procent 

Andel vaccinerade som är 30–34 år:
Dos 1: 69,1 procent
Dos 2: 64,8 procent 

Andel vaccinerade som är 18–29 år:
Dos 1: 64,2 procent
Dos 2: 57,7 procent 

Andel vaccinerade som är 16–17 år:
Dos 1: 65,9 procent
Dos 2: 49,2 procent 

Andel vaccinerade som är 12–15 år:
Dos 1: 35,1 procent
Dos 2: 5,6 procent

Vårdgivarna registrerar antalet vaccinationer i vårt digitala verktyg för vaccinationer. Det är upp till sju dagars eftersläpning i inrapporteringen. Därför är det fler som faktiskt är vaccinerade än vad som syns i vår rapportering. 

Andel över 65, 40 och 18 år som påbörjat vaccinationen samt andel fullvaccinerade över 18 år fördelat per kommun/ stadsdelsområde

Kommun/Stadsdel

Andel +65

Andel +40

Andel +18

Andel fullvaccinerade
+18

Bromma

90,7%

89,2%

83,7%

79,7%

Enskede-Årsta -Vantör

87,5%

83,9%

78,2%

73,9%

Farsta

89,4%

85,0%

79,7%

75,2%

Hägersten-Älvsjö

88,9%

88,2%

83,0%

79,5%

Hässelby Vällingby

90,1%

84,0%

75,8%

71,0%

Kungsholmen

87,8%

87,5%

82,0%

80,0%

Norrmalm

86,7%

85,2%

79,6%

77,7%

Rinkeby Kista

82,4%

72,5%

61,0%

55,4%

Skarpnäck

87,3%

85,8%

81,5%

77,7%

Skärholmen

83,6%

75,6%

65,8%

60,4%

Spånga Tensta

86,7%

80,1%

68,8%

63,6%

Södermalm

88,0%

88,1%

83,8%

80,8%

Östermalm

86,4%

86,1%

77,7%

75,8%

Botkyrka

86,2%

78,1%

68,1%

63,0%

Danderyd

91,6%

91,1%

86,1%

82,3%

Ekerö

93,2%

89,8%

85,4%

81,3%

Haninge

90,0%

83,7%

75,4%

70,1%

Huddinge

89,5%

84,7%

76,8%

72,2%

Järfälla

91,7%

86,4%

77,6%

73,1%

Lidingö

91,0%

89,6%

84,8%

80,7%

Nacka

91,2%

89,4%

84,3%

80,2%

Norrtälje

95,0%

91,4%

86,4%

82,6%

Nykvarn

92,1%

89,1%

82,9%

79,6%

Nynäshamn

92,6%

87,6%

80,9%

75,5%

Salem

91,1%

87,8%

80,5%

75,9%

Sigtuna

91,1%

83,5%

74,1%

69,5%

Sollentuna

91,6%

88,6%

82,5%

79,0%

Solna

88,5%

85,7%

77,6%

74,3%

Sundbyberg

88,3%

84,0%

76,1%

72,3%

Södertälje

87,7%

78,6%

68,2%

63,8%

Tyresö

92,7%

89,2%

83,5%

78,9%

Täby

92,7%

91,8%

87,3%

84,2%

Upplands Bro

91,1%

84,9%

76,2%

70,6%

Upplands Väsby

91,3%

85,8%

78,4%

74,1%

Vallentuna

93,9%

90,5%

85,7%

81,9%

Vaxholm

93,0%

91,6%

88,5%

84,7%

Värmdö

93,3%

90,3%

85,7%

81,1%

Österåker

93,8%

90,3%

85,9%

81,7%

Saknas

42,0%

60,4%

50,5%

45,7%

Totalt

89,8

86,0

79,0

75,0

Hur vi rapporterar 

  • Region Stockholm rapporterar om covid-läget på tisdagar och fredagar 
  • Uppgifterna om antalet sjukhusvårdade är en ögonblicksbild från samma dag som rapporten publiceras. 
  • På grund av kvalitetssäkring av uppgifterna om avlidna finns det en eftersläpning i inrapporteringen. 
  • Ett viktigt mål med rapporten är att publicera uppgifter så snabbt som möjligt, både efterregistreringar och korrigeringar kan komma att ske.