Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

-  Det är självklart bra att trycket på covidvården minskar på våra sjukhus. Men vi ska inte dra för stora växlar på en enskild vecka. Vi konstaterar ju samtidigt att antalet smittade ökar, om än från relativt låga nivåer, säger Johan Bratt chefläkare vid Region Stockholm.

- Jag vill påminna om att från måndag 22 november gäller rutinerna att alla med symptom som kan tyda på covid-19 ska testa sig för covid-19. Det gäller alltså även dig som fått båda dina doser vaccin. Har du symtom ska du alltid stanna hemma oavsett testresultat, säger Johan Bratt.

Just nu kan de som är födda 1956 eller tidigare vaccinera sig mot både säsongsinfluensan och covid-19.

- Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vaccination med standarddos mot säsongsinfluensan kan ges samtidigt eller i nära anslutning till covid-19-vaccination, säger Johan Bratt.

Från kommande måndag, den 22 november, kommer även vård- och omsorgspersonal som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensasjukdom erbjudas influensavaccin via sin arbetsgivare.

Vårdläget 19 november

Antal vårdade

Totalt vårdas just nu 71 patienter med konstaterad covid-19 på akutsjukhus eller geriatrisk vård.

Av dessa vårdas:

  • 7 i intensivvård
  • 52 på akutsjukhus
  • 12 i geriatrisk vård utanför akutsjukhus

Som mest vårdades 1100 personer med covid-19 i någon form av sjukhusvård (april 2020).

Fram till 18 november har 18 341 patienter skrivits ut till sina hem, vissa av dem med fortsatt vård i hemmet eller till särskilt boende för äldre (SÄBO).

Antal konstaterat smittade

Sedan pandemins början och till och med den 18 november har 284 330 fall av covid-19 konstaterats i länet. Det är 1 667 fler än i förra fredagens rapport.

- Pandemin är uppenbarligen inte över. Vi behöver få ned smittspridningen. Det gör vi främst genom att ta de vaccinationer mot covid-19 som erbjuds vare sig det är första eller andra eller påfyllnadsdosen.  Men det är även viktigt att stanna hemma och testa sig vid symtom, det gäller nu alla som är sex år eller äldre och oavsett om personen är vaccinerad eller ej.  Barn under sex år ska stanna hemma vid symtom, säger Johan Bratt.

- Den som inte är vaccinerad ska hålla avstånd till andra och undvika kontakter med personer i riskgrupper och de som är 70 år eller äldre, säger Johan Bratt.

Antal avlidna

Sedan pandemins början har 4 515 personer med bekräftad covid-19 avlidit. Det är 4 fler än vad som rapporterades förra fredagen. Det finns en eftersläpning i inrapporteringen.

Vaccination mot covid-19

Nu genomförs vaccination av 12–15-åringar både i skolor och vid vaccinationsmottagningar. Sedan tidigare har alla födda 1956 och tidigare kunnat boka sig för att få en påfyllnadsdos. Det gäller också de som har hemtjänst och hemsjukvård eller bor på SÄBO. Alla som bor på SÄBO och som har tackat ja till en påfyllnadsdos har nu fått den. I sifferdelen nedan anges en lägre siffra för andelen vaccinerade med en tredje dos på SÄBO. Det beror på eftersläpning i rapporteringen.

Vaccinationsläget 19 november

En justering av de rapporterade siffrorna har gjorts. Nu redovisas registrerade vaccinationer utifrån ålder i relation till den befolkningsstatistik från SCB som Folkhälsomyndigheten redovisar. Tidigare redovisades samtliga registrerade vaccinationer i förhållande till befolkningen över 18 år. Den nya rapporteringen ger en tydligare bild av vaccinationsläget för respektive åldersgrupp i Region Stockholm.

Antal registrerade vaccinationer dos 1:  1 644 089 

Antal registrerade vaccinationer dos 2: 1 499 134

Antal registrerade vaccinationer dos 3:  125 855

Totalt antal registrerade vaccinationer: 3 269 078

Andel vaccinerade av befolkningen i Region Stockholm som är över 18 år:
Andel dos 1: 79,1 procent 
Andel dos 2: 75,2 procent

Andel vaccinerade av befolkningen i Region Stockholm som är över 12 år:
Andel dos 1: 76,5 procent 
Andel dos 2: 70,6 procent

Andel givna dos 1 i region Stockholm av befolkningen som är över 18 år, baserat på befolkningsunderlag 31/12–2020:
Andel dos 1: 82,4 procent 
Andel dos 2: 78,1 procent

Andel vaccinerade vid SÄBO:
Dos 1: 94,8 procent 
Dos 2: 90,8 procent
Dos 3: 71,6 procent

Andel vaccinerade som är över 80 år:
Dos 1: 93,5 procent
Dos 2: 91,3 procent
Dos 3: 54,1 procent

Andel vaccinerade som är 75–79 år:
Dos 1: 92,0 procent
Dos 2: 89,7 procent

Andel vaccinerade som är 70–74 år:
Dos 1: 88,2 procent
Dos 2: 86,1 procent

Andel vaccinerade som är 65–69 år:
Dos 1: 86,1 procent
Dos 2: 83,8 procent

Totalt andel vaccinerade som är över 65 år
Dos 1: 89,8 procent
Dos 2: 87,7 procent
Dos 3: 27,8 procent

Andel vaccinerade som är 60–64 år:
Dos 1: 87,1 procent
Dos 2: 85,1 procent

Andel vaccinerade som är 55–59 år:
Dos 1: 87,0 procent
Dos 2: 84,5 procent

Andel vaccinerade som är 50–54 år:
Dos 1: 85,6 procent
Dos 2: 82,7 procent

Andel vaccinerade som är 45–49 år:
Dos 1: 83,5 procent
Dos 2: 79,4 procent

Andel vaccinerade som är 40–44 år:
Dos 1: 78,7 procent
Dos 2: 74,0 procent

Andel vaccinerade som är 35–39 år:
Dos 1: 74,3 procent
Dos 2: 69,3 procent

Andel vaccinerade som är 30–34 år:
Dos 1: 69,2 procent
Dos 2: 65,0 procent

Andel vaccinerade som är 18–29 år:
Dos 1: 64,4 procent
Dos 2: 58,0 procent

Andel vaccinerade som är 16–17 år:
Dos 1: 66,3 procent
Dos 2: 49,9 procent

Andel vaccinerade som är 12–15 år:
Dos 1: 38,9 procent
Dos 2: 6,7 procent

Vårdgivarna registrerar antalet vaccinationer i vårt digitala verktyg för vaccinationer. Det är upp till sju dagars eftersläpning i inrapporteringen. Därför är det fler som faktiskt är vaccinerade än vad som syns i vår rapportering.