Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

– Vi ser en ökad smittspridning i regionen, det oroar. Särskilt med tanke på att smittan ökar dramatiskt i många grannländer, säger Johan Bratt, chefläkare vid Region Stockholm.

– Antalet patienter med covid-19 som är inlagda vid våra sjukhus har under flera veckor varit mellan 70 och 90. Antalet covid-vårdade vid sjukhusen kan dock ändra sig eftersom det dröjer ett par veckor mellan det att en person smittad med covid-19 blir så sjuk att hon eller han måste läggas in, säger Johan Bratt.

Antal konstaterat smittade 

1 930 nya fall av covid-19, varav 2 var provtagna på ett särskilt boende för äldre, har konstaterats genom provtagning under perioden 15 november och 21 november. 

Sedan pandemins början har 285 413 fall av covid-19 konstaterats i länet. 

Samlad veckostatistik 

Under hela vecka 46 konstaterades 1 791 nya fall av covid-19. Veckan innan, vecka 45, konstaterades 1 516 nya fall. 

Provtagning 

Under vecka 46 har det analyserats 23 981 tester för pågående covid-19. Av dessa var 1 973 provsvar eller 8,4 procent positiva. Andelen positiva provsvar är något lägre jämfört med föregående vecka då andelen positiva provsvar var 8,9 procent. Region Stockholms mobila provtagningsbussar för assisterad provtagning finns i områden med lägre vaccinationstäckning. Under vecka 46 var 17,7 % av de genomförda testerna i bussarna positiva.

Från den 22 november har Folkhälsomyndigheten beslutat om nya rekommendationer för testning för covid-19.

De nya rekommendationerna – att testa sig vid symtom och att stanna hemma - gäller oavsett om du är vaccinerad eller ovaccinerad. De som undantas är personer som de senaste 6 månaderna har haft covid-19 och tillfrisknat. Eftersom rekommendationerna förändrats både 1 november och 22 november är statistiken inte är direkt jämförbar med tidigare veckor.

Antal vårdade 

Totalt vårdas just nu 75 patienter med konstaterad covid-19 på akutsjukhus eller geriatrisk vård. 

Av dessa vårdas: 

  • 4 i intensivvård 
  • 55 på akutsjukhus 
  • 16 geriatrisk vård utanför akutsjukhus 

Som mest vårdades 1 100 personer i någon form av sjukhusvård (april 2020). 

Fram till 1 november har 18 381 patienter skrivits ut till sina hem, vissa av dem med fortsatt vård i hemmet eller till särskilt boende för äldre (SÄBO). 

Antal avlidna 

Sedan pandemins början har 4 519 personer med bekräftad covid-19 avlidit. Det är 8 fler än vad som rapporterade förra tisdagen. Av dessa är det 1 656 personer som är provtagna på ett särskilt boende för äldre. Det är en mer än förra tisdagen. 

Det finns en eftersläpning i inrapporteringen av avlidna. 

Vaccination mot covid-19 

Vaccinationsläget 23 november 

Under veckan har 50 000 personer som är 65+ fått påfyllnadsdos. Det innebär att nästan var tredje person (32,6 %) i den gruppen nu fått ett förstärkt skydd framförallt mot att bli allvarligt sjuk med covid-19, säger Magnus Thyberg, vaccinationssamordnare i Region Stockholm.

Vi arbetar nu med att förstärka kapaciteten ytterligare. Det är många som erbjuds – och vill – vaccinera sig just nu. Min uppmaning är att gå in Alltid Öppet-appen och se om det finns tider som passar.

Alla som bor på SÄBO och som har tackat ja till en påfyllnadsdos har nu fått den. I sifferdelen nedan anges en lägre siffra för andelen vaccinerade med en tredje dos på SÄBO. Det beror på eftersläpning i rapporteringen.

Nu redovisas registrerade vaccinationer utifrån ålder i relation till den befolkningsstatistik från SCB som Folkhälsomyndigheten redovisar.

Antal registrerade vaccinationer dos 1: 1 649 015
Antal registrerade vaccinationer dos 2: 1 505 794
Antal registrerade vaccinationer dos 3:    146 948 
Totalt antal registrerade vaccinationer: 3 301 757

Andel vaccinerade av befolkningen i Region Stockholm som är över 18 år:

Andel dos 1: 79,2 procent 
Andel dos 2: 75,4 procent 

Andel vaccinerade av befolkningen i Region Stockholm som är över 12 år:
Andel dos 1: 76,7 procent 
Andel dos 2: 70,9 procent 

Andel givna dos 1 i region Stockholm av befolkningen som är över 18 år, baserat på befolkningsunderlag 31/12–2020:
Andel dos 1: 82,6 procent 
Andel dos 2: 78,3 procent 

Andel vaccinerade vid SÄBO:
Dos 1: 94,8 procent 
Dos 2: 90,8 procent
Dos 3: 72,6 procent 

Andel vaccinerade som är över 80 år:
Dos 1: 93,5 procent
Dos 2: 91,4 procent
Dos 3: 57,2 procent 

Andel vaccinerade som är 75–79 år:
Dos 1: 92,0 procent
Dos 2: 89,8 procent 

Andel vaccinerade som är 70–74 år:
Dos 1: 88,2 procent
Dos 2: 86,2 procent 

Andel vaccinerade som är 65–69 år:
Dos 1: 86,1 procent
Dos 2: 83,9 procent 

Totalt andel vaccinerade som är över 65 år
Dos 1: 89,9 procent
Dos 2: 87,7 procent
Dos 3: 32,6 procent 

Andel vaccinerade som är 60–64 år:
Dos 1: 87,2 procent
Dos 2: 85,1 procent 

Andel vaccinerade som är 55–59 år:
Dos 1: 87,0 procent
Dos 2: 84,6 procent 

Andel vaccinerade som är 50–54 år:
Dos 1: 85,7 procent
Dos 2: 82,8 procent 

Andel vaccinerade som är 45–49 år:
Dos 1: 83,6 procent
Dos 2: 79,5 procent 

Andel vaccinerade som är 40–44 år:
Dos 1: 78,8 procent
Dos 2: 74,2 procent 

Andel vaccinerade som är 35–39 år:
Dos 1: 74,5 procent
Dos 2: 69,5 procent 

Andel vaccinerade som är 30–34 år:
Dos 1: 69,4 procent
Dos 2: 65,3 procent 

Andel vaccinerade som är 18–29 år:
Dos 1: 64,6 procent
Dos 2: 58,4 procent 

Andel vaccinerade som är 16–17 år:
Dos 1: 66,6 procent
Dos 2: 50,7 procent 

Andel vaccinerade som är 12–15 år:
Dos 1: 41,0 procent
Dos 2: 9,0 procent

Vårdgivarna registrerar antalet vaccinationer i vårt digitala verktyg för vaccinationer. Det är upp till sju dagars eftersläpning i inrapporteringen. Därför är det fler som faktiskt är vaccinerade än vad som syns i vår rapportering. 

Andel över 65, 40 och 18 år som påbörjat vaccinationen samt andel fullvaccinerade över 18 år fördelat per kommun/stadsdelsområde

Kommun/Stadsdel

Andel +65

Andel +40

Andel +18

Andel fullvaccinerade
+18

Bromma

90,9%

89,3%

83,9%

80,1%

Enskede-Årsta-Vantör

87,6%

84,0%

78,4%

74,2%

Farsta

89,5%

85,1%

79,9%

75,6%

Hägersten-Älvsjö

88,9%

88,3%

83,2%

79,8%

Hässelby-Vällingby

90,2%

84,1%

76,1%

71,4%

Kungsholmen

87,8%

87,5%

82,1%

80,3%

Norrmalm

86,8%

85,3%

79,7%

78,1%

Rinkeby-Kista

82,4%

72,8%

61,3%

55,9%

Skarpnäck

87,3%

85,9%

81,6%

78,1%

Skärholmen

83,8%

75,8%

66,2%

60,8%

Spånga-Tensta

86,9%

80,3%

69,2%

64,0%

Södermalm

88,1%

88,2%

83,9%

81,0%

Östermalm

86,5%

86,2%

77,9%

76,2%

Botkyrka

86,3%

78,3%

68,5%

63,4%

Danderyd

91,7%

91,2%

86,2%

82,6%

Ekerö

93,3%

89,8%

85,6%

81,6%

Haninge

90,1%

83,8%

75,6%

70,6%

Huddinge

89,6%

84,9%

77,0%

72,5%

Järfälla

91,7%

86,5%

77,7%

73,4%

Lidingö

91,0%

89,7%

84,9%

81,1%

Nacka

91,3%

89,5%

84,5%

80,5%

Norrtälje

95,1%

91,4%

86,5%

82,8%

Nykvarn

92,2%

89,2%

83,0%

79,9%

Nynäshamn

92,7%

87,7%

81,0%

75,8%

Salem

91,2%

87,9%

80,7%

76,1%

Sigtuna

91,2%

83,6%

74,3%

69,9%

Sollentuna

91,7%

88,7%

82,6%

79,2%

Solna

88,5%

85,8%

77,7%

74,7%

Sundbyberg

88,3%

84,1%

76,3%

72,6%

Södertälje

87,8%

78,8%

68,5%

64,3%

Tyresö

92,7%

89,3%

83,7%

79,3%

Täby

92,8%

91,8%

87,5%

84,4%

Upplands Bro

91,1%

85,0%

76,5%

71,0%

Upplands Väsby

91,4%

85,9%

78,6%

74,4%

Vallentuna

94,0%

90,6%

85,9%

82,2%

Vaxholm

93,0%

91,7%

88,6%

85,1%

Värmdö

93,3%

90,4%

85,8%

81,4%

Österåker

93,8%

90,4%

86,1%

82,0%

Saknas

42,7%

60,8%

50,9%

46,0%

Hur vi rapporterar 

Region Stockholm rapporterar om covid-läget på tisdagar och fredagar 

Uppgifterna om antalet sjukhusvårdade är en ögonblicksbild från samma dag som rapporten publiceras. 

På grund av kvalitetssäkring av uppgifterna om avlidna finns det en eftersläpning i inrapporteringen. 

Ett viktigt mål med rapporten är att publicera uppgifter så snabbt som möjligt, både efterregistreringar och korrigeringar kan komma att ske.