Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

-  Antalet patienter med covid-19 inlagda på sjukhus ligger fortfarande kvar och pendlar mellan 70 och 90 patienter. Däremot ger ökningen av antalet konstaterat smittade anledning till oro. Tidigare så har vi sett att en uppgång av antalet konstaterat smittade av covid-19 ger en ökning av antalet patienter som behöver sjukhusvård med ett par veckors förskjutning. Jag hoppas att så många som möjligt vaccinerar sig för att minska risken att smittas av covid-19 och att behöva vårdas vid sjukhus, säger Johan Bratt chefläkare vid Region Stockholm.

- Det är svårt att säga hur stor del av ökningen som beror på ändrade rekommendationer för vilka som ska ta prov för covid-19 och hur mycket som är en ökad smittspridning, säger Johan Bratt.

Det är fortsatt ett ansträngt, men stabilt läge vid länets akutsjukhus. Antalet patienter som drabbats av RS-virus är på väg ner, däremot ökar nu säsongsinfluensan och norovirus som ger vinterkräksjuka. Både säsongsinfluensa och vinterkräksjuka ligger på låga nivåer men ökningen är tydlig.

-Det tidigare rådet kring RS-virus om att familjer med barn yngre än ett år och särskilt de med barn under sex månader ska hålla äldre barn hemma från förskolan kan nu dras tillbaka. Däremot uppmanar vi till fortsatt allmän försiktighet och uppmanar till fortsatt stärkt handhygien och försiktighet om någon annan i familjen har förkylningssymtom, säger Johan Bratt.

- För att minska risken att bli sjuk inför jul- och nyårshelgerna är det viktigaste att vaccinera sig mot covid-19 samt för äldre och riskgrupper att även vaccinera sig mot säsongsinfluensan. Det är också viktigt att den som blir sjuk verkligen stannar hemma så snart man känner symtom och beställer provtagning för covid-19, säger Johan Bratt.

- Just nu är det glädjande nog många som vill vaccinera sig mot covid-19. Det gör att det ibland kan vara lite svårt att hitta lediga tider som passar. Vi ökar kapaciteten och lägger löpande upp nya tider så den som inte hittar lämplig tid uppmanas att vänta något och försöka igen, säger Johan Bratt.

- Många av de goda vanor som vi lagt oss till med under pandemin är viktigt att hålla kvar eftersom det minskar risken inte bara för covid-19 utan även för andra sjukdomar. Tvätta händer och stanna alltid hemma vid sjukdomssymtom, säger Johan Bratt.

Vårdläget 26 november

Antal vårdade

Totalt vårdas just nu 76 patienter med konstaterad covid-19 på akutsjukhus eller geriatrisk vård.

Av dessa vårdas:

  • 6 i intensivvård
  • 55 på akutsjukhus
  • 15 i geriatrisk vård utanför akutsjukhus

Som mest vårdades 1100 personer med covid-19 i någon form av sjukhusvård (april 2020).

Fram till 18 november har 18 406 patienter skrivits ut till sina hem, vissa av dem med fortsatt vård i hemmet eller till särskilt boende för äldre (SÄBO).

Antal konstaterat smittade

Sedan pandemins början och till och med den 25 november har 286 957 fall av covid-19 konstaterats i länet. Det är 2 627 fler än i förra fredagens rapport, en ökning på cirka 58 procent. Delar av ökningen beror på att Folkhälsomyndigheten i måndags ändrade rekommendationerna för vem som får provta sig.

- Den som inte är vaccinerad ska hålla avstånd till andra och undvika kontakter med personer i riskgrupper och de som är 70 år eller äldre, säger Johan Bratt.

Antal avlidna

Sedan pandemins början har 4 528 personer med bekräftad covid-19 avlidit. Det är 13 fler än vad som rapporterades förra fredagen. Det finns en eftersläpning i inrapporteringen.

Vaccination mot covid-19

Nu genomförs vaccination av 12–15-åringar både i skolor och vid vaccinationsmottagningar. Sedan tidigare har alla födda 1956 och tidigare kunnat boka sig för att få en påfyllnadsdos. Det gäller också de som har hemtjänst och hemsjukvård eller bor på SÄBO. Alla som bor på SÄBO och som har tackat ja till en påfyllnadsdos har nu fått den. I sifferdelen nedan anges en lägre siffra för andelen vaccinerade med en tredje dos på SÄBO. Det beror på eftersläpning i rapporteringen.

Vaccinationsläget 26 november

Antal registrerade vaccinationer dos 1:  1 656 143 

Antal registrerade vaccinationer dos 2: 1 512 228

Antal registrerade vaccinationer dos 3:  176 042

Totalt antal registrerade vaccinationer: 3 344 413

Andel vaccinerade av befolkningen i Region Stockholm som är över 18 år:
Andel dos 1: 79,4 procent 
Andel dos 2: 75,6 procent

Andel vaccinerade av befolkningen i Region Stockholm som är över 12 år:
Andel dos 1: 77,0 procent 
Andel dos 2: 71,2 procent

Andel givna dos 1 i region Stockholm av befolkningen som är över 18 år, baserat på befolkningsunderlag 31/12–2020:
Andel dos 1: 82,8 procent 
Andel dos 2: 78,5 procent

Andel vaccinerade vid SÄBO:
Dos 1: 94,9 procent 
Dos 2: 91,0 procent
Dos 3: 73,9 procent

Andel vaccinerade som är över 80 år:
Dos 1: 93,5 procent
Dos 2: 91,6 procent
Dos 3: 61,7 procent

Andel vaccinerade som är 75–79 år:
Dos 1: 92,1 procent
Dos 2: 89,9 procent

Andel vaccinerade som är 70–74 år:
Dos 1: 88,3 procent
Dos 2: 86,3 procent

Andel vaccinerade som är 65–69 år:
Dos 1: 86,2 procent
Dos 2: 84,0 procent

Totalt andel vaccinerade som är över 65 år
Dos 1: 89,9 procent
Dos 2: 87,8 procent
Dos 3: 39,5 procent

Andel vaccinerade som är 60–64 år:
Dos 1: 87,2 procent
Dos 2: 85,2 procent

Andel vaccinerade som är 55–59 år:
Dos 1: 87,1 procent
Dos 2: 84,6 procent

Andel vaccinerade som är 50–54 år:
Dos 1: 85,8 procent
Dos 2: 82,9 procent

Andel vaccinerade som är 45–49 år:
Dos 1: 83,7 procent
Dos 2: 79,7 procent

Andel vaccinerade som är 40–44 år:
Dos 1: 79,0 procent
Dos 2: 74,4 procent

Andel vaccinerade som är 35–39 år:
Dos 1: 74,6 procent
Dos 2: 69,7 procent

Andel vaccinerade som är 30–34 år:
Dos 1: 69,6 procent
Dos 2: 65,6 procent

Andel vaccinerade som är 18–29 år:
Dos 1: 64,9 procent
Dos 2: 58,8 procent

Andel vaccinerade som är 16–17 år:
Dos 1: 67,1 procent
Dos 2: 51,4 procent

Andel vaccinerade som är 12–15 år:
Dos 1: 44,0 procent
Dos 2: 10,9 procent

Vårdgivarna registrerar antalet vaccinationer i vårt digitala verktyg för vaccinationer. Det är upp till sju dagars eftersläpning i inrapporteringen. Därför är det fler som faktiskt är vaccinerade än vad som syns i vår rapportering.