Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Samtidigt sprids RS-virus som gör att spädbarn kan drabbas av allvarlig sjukdom vilket ställer stora krav på barnakutsjukvården.

- Sammantaget innebär detta att det nu är särskilt viktigt att du som behöver vård kontaktar 1177 på telefon för att få rådgivning av erfarna sjuksköterskor om när, var och hur du bäst får vård för just dina symtom, säger Maria Rotzén Östlund smittskyddsläkare i Region Stockholm.

Följande rekommendationer för att motverka spridning av RS-virus ges i samråd med barnsjukvården, Smittskydd Stockholm och Region Stockholm:

  • Begränsa kretsen av vuxna som har närhet till barnet, exempelvis på släktkalaset. Familjer med spädbarn under sex månaders ålder uppmanas att undvika kontakt med förkylda personer.
  • Vistelse i trånga utrymmen, till exempel i affärer eller i kollektivtrafiken med mycket folk, bör undvikas. Barnet kan exempelvis följa med till köpcenter men ligga kvar i vagnen, där barnet är skyddad från närkontakter.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten eller handdesinfektionsmedel.
  • Förskolebarn med spädbarn i hemmet bör, om möjligt, inte gå i förskola i den rådande situationen. I de fall vistelse i förskolan ändå bedöms som viktigt, bör det äldre syskonet lära sig hålla en god handhygien i kontakten med spädbarnet.

- Äldre barn med förkylningssymtom bör alltid undvika fysisk kontakt med spädbarn. Det är svårt att hålla ett litet snuvigt storasyskon borta från bebisen men försök hindra kramar och pussar, säger Maria Rotzén Östlund, smittskyddsläkare i Region Stockholm.

På tisdag, den nionde november, kan riskgrupper börja att boka sin vaccination mot säsongsinfluensan.

- Det gäller personer som är 65 år eller äldre, personer i medicinska riskgrupper samt gravida efter graviditetsvecka 16. Vänd dig till din vanliga vårdkontakt, eller kontakta 1177, om du är osäker på om du ingår i de grupper som bör vaccinera sig, säger Maria Rotzén-Östlund.

Från den 22 november kommer även vård- och omsorgspersonal som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensasjukdom erbjudas vaccin.

- Det är viktigt att alla som har möjlighet att ta vaccinet gör det.  Vaccinationen är kostnadsfri för dig i riskgrupp eller äldre än 65 år, säger Maria Rotzén Östlund.

Vårdläget 5 november

Antal vårdade

Totalt vårdas just nu 76 patienter med konstaterad covid-19 på akutsjukhus eller geriatrisk vård.

Av dessa vårdas:

  • 9 i intensivvård
  • 51 på akutsjukhus
  • 16 i geriatrisk vård utanför akutsjukhus

Som mest vårdades 1100 personer med covid-19 i någon form av sjukhusvård (april 2020).

Fram till 4 november har 18 234 patienter skrivits ut till sina hem, vissa av dem med fortsatt vård i hemmet eller till särskilt boende för äldre (SÄBO).

Antal konstaterat smittade

Sedan pandemins början och till och med den 4 november har 281 358 fall av covid-19 konstaterats i länet. Det är 1 545 fler än i förra fredagens rapport.

- Vi ser att antalet smittade med covid-19 ökat de senaste två veckorna, dock från låga nivåer. Vi måste vända den utvecklingen. Det gör vi genom att den som inte är vaccinerad går och vaccinerar sig. Äldre och personer i riskgrupper bör ta sin påfyllnadsdos.

- Den som inte är vaccinerad ska hålla avstånd till andra och undvika kontakter med personer i riskgrupper och de som är 70 år eller äldre.

- Vi andra ska agera med vetskap om att pandemin verkligen inte är över.  Tvätta händerna ofta och grundligt och stanna hemma om du är sjuk.

Från och med i måndags gäller nya rekommendationer för provtagning vid misstänkt covid-19. Aktuell information finns på 1177.se.

Antal avlidna

Sedan pandemins början har 4 502 personer med bekräftad covid-19 avlidit. Det är 15 fler än vad som rapporterades förra fredagen. Det finns en eftersläpning i inrapporteringen.

Vaccination mot covid-19

Nu genomförs vaccination av 12–15-åringar både i skolor och vid vaccinationsmottagningar. Sedan tidigare har alla födda 1956 och tidigare kunnat boka sig för att få en påfyllnadsdos. Det gäller också de som har hemtjänst och hemsjukvård eller bor på SÄBO. Alla som bor på SÄBO och som har tackat ja till en påfyllnadsdos har nu fått den. I sifferdelen nedan anges en lägre siffra för andelen vaccinerade med en tredje dos på SÄBO. Det beror på eftersläpning i rapporteringen.

Vaccinationsläget 5 november

En justering av de rapporterade siffrorna har gjorts. Nu redovisas registrerade vaccinationer utifrån ålder i relation till den befolkningsstatistik från SCB som Folkhälsomyndigheten redovisar. Tidigare redovisades samtliga registrerade vaccinationer i förhållande till befolkningen över 18 år. Den nya rapporteringen ger en tydligare bild av vaccinationsläget för respektive åldersgrupp i Region Stockholm.

Antal registrerade vaccinationer dos 1:  1 621 793 

Antal registrerade vaccinationer dos 2: 1 477 357

Antal registrerade vaccinationer dos 3:  53 649

Totalt antal registrerade vaccinationer: 3 152 799

Andel vaccinerade av befolkningen i Region Stockholm som är över 18 år:
Andel dos 1: 78,8 procent 
Andel dos 2: 74,5 procent

Andel vaccinerade av befolkningen i Region Stockholm som är över 12 år:
Andel dos 1: 75,5 procent 
Andel dos 2: 69,6 procent

Andel givna dos 1 i region Stockholm av befolkningen som är över 18 år, baserat på befolkningsunderlag 31/12–2020:
Andel dos 1: 81,9 procent 
Andel dos 2: 77,3 procent

Andel vaccinerade vid SÄBO:
Dos 1: 94,7 procent 
Dos 2: 90,3 procent
Dos 3: 64,5 procent

Andel vaccinerade som är över 80 år:
Dos 1: 93,4 procent
Dos 2: 90,9 procent
Dos 3: 34,4 procent

Andel vaccinerade som är 75–79 år:
Dos 1: 91,9 procent
Dos 2: 89,4 procent

Andel vaccinerade som är 70–74 år:
Dos 1: 88,0 procent
Dos 2: 85,8 procent

Andel vaccinerade som är 65–69 år:
Dos 1: 85,9 procent
Dos 2: 83,5 procent

Totalt andel vaccinerade som är över 65 år
Dos 1: 89,7 procent
Dos 2: 87,3 procent

Andel vaccinerade som är 60–64 år:
Dos 1: 87,0 procent
Dos 2: 84,8 procent

Andel vaccinerade som är 55–59 år:
Dos 1: 86,8 procent
Dos 2: 84,2 procent

Andel vaccinerade som är 50–54 år:
Dos 1: 85,5 procent
Dos 2: 82,3 procent

Andel vaccinerade som är 45–49 år:
Dos 1: 83,2 procent
Dos 2: 78,9 procent

Andel vaccinerade som är 40–44 år:
Dos 1: 78,4 procent
Dos 2: 73,4 procent

Andel vaccinerade som är 35–39 år:
Dos 1: 73,9 procent
Dos 2: 68,5 procent

Andel vaccinerade som är 30–34 år:
Dos 1: 68,7 procent
Dos 2: 64,0 procent

Andel vaccinerade som är 18–29 år:
Dos 1: 63,7 procent
Dos 2: 56,5 procent

Andel vaccinerade som är 16–17 år:
Dos 1: 65,2 procent
Dos 2: 46,8 procent

Andel vaccinerade som är 12–15 år:
Dos 1: 27,3 procent
Dos 2: 1,9 procent

Vårdgivarna registrerar antalet vaccinationer i vårt digitala verktyg för vaccinationer. Det är upp till sju dagars eftersläpning i inrapporteringen. Därför är det fler som faktiskt är vaccinerade än vad som syns i vår rapportering.