Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Provtagning av personer med symtom från 1/11

Från 1/11 rekommenderas fullvaccinerade personer inte längre provtagning vid lindriga luftvägssymtom. I följande fall/situationer rekommenderas dock fortsatt provtagning även av fullvaccinerade personer med symtom:

  • personer som exponerats för covid-19 (kontakter i en smittspårning)
  • personer som varit utanför Norden de senaste 14 dagarna
  • personer som arbetar inom vård eller omsorg (ej barnomsorg)
  • personer som bor på särskilt boende för äldre (SÄBO)
  • personer som har hemtjänst
  • äldre omsorgstagare på LSS-boenden
  • personer med kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling av sjukdom
  • personer som söker vård (öppen- eller slutenvård) på grund av symtom som inger misstanke om covid-19
  • personer som söker vård av annat skäl men samtidigt har symtom som inger misstanke om covid-19 (oavsett allvarlighetsgrad)  

För personer som ej är fullvaccinerade gäller samma rekommendation som tidigare, dvs alltid provtagning vid symtom som inger misstanke om covid-19. Detta gäller från förskoleklass och uppåt.

För hela provtagningsindikationen, se länk nedan.

Provtagning av symtomfria personer

Även för symtomfria personer rekommenderas ibland provtagning, t ex efter utlandsresa och i samband med smittspårning och i de fallen kan vaccinationsstatus ha en betydelse för om prov ska tas. Se länk till provtagningsindikation och smittspårningsriktlinjer nedan.

Hur länge ska man stanna hemma vid symtom?

Om man inte tagit prov (fullvaccinerade samt barn som inte börjat skolan) kan man återgå till arbete, skola eller annan verksamhet när man känner sig frisk, även om man fortfarande har vissa luftvägssymtom. Om man har haft feber bör man ha varit feberfri minst ett dygn.

Vuxna samt barn från förskoleklass och uppåt som inte är fullvaccinerade rekommenderas provtagning.

Om man har tagit prov ska man vara isolerad i väntan på provsvaret.

Om provet är negativt kan man gå tillbaka till arbete, skola eller annan verksamhet när man känner sig frisk, även om man fortfarande har vissa luftvägssymtom. Om man har haft feber bör man ha varit feberfri minst ett dygn.

Om provet är positivt måste man alltid stanna hemma minst 7 dygn från det att man fick symtom, samt tills man varit feberfri i två dygn och blivit allmänt förbättrad. Man måste också medverka i smittspårning. Se länk nedan.

Mindre förändringar av provtagning och rekommendationer till barn/ungdomar i samband med smittspårning

Smittspårningen är i stort sett oförändrad jämfört med tidigare. Se länk nedan. Det finns två nytillkomna ändringar som gäller barn och ungdomar (upp till och med gymnasieåldern) som är asymtomatiska nära kontakter i en smittspårning. Den ena är att de inte längre rekommenderas att avstå fritidsaktiviteter under 7 dagar efter exponering. Den andra är att i de fall de ska ta prov trots att de inte har några symtom rekommenderas endast ett prov.

För hushållskontakter är det samma regelverk som tidigare, med förhållningsregler till icke fullvaccinerade hushållskontakter, inklusive barn och ungdomar.

Tidigare genomgången covid-19

Generellt rekommenderas inte ny provtagning för covid-19 inom 6 månader efter genomgången bekräftad covid-19, oavsett om man har symtom eller inte. Får man symtom rekommenderas man stanna hemma och kan gå tillbaka till arbete, skola eller annan verksamhet när man känner sig frisk, även om man fortfarande har vissa luftvägssymtom. Om man har haft feber bör man ha varit feberfri minst ett dygn.

I vissa fall kan det vara aktuellt med ny provtagning vid symtom trots nyligen genomgången infektion. Det kan t ex vara efter medicinsk bedömning vid typiska symtom eller i samband med slutenvård, men också i vissa fall enligt särskilda smittspårningsriktlinjer (t ex på SÄBO).

Länkar

Regionala riktlinjer för provtagning vid covid-19.

Rutiner för smittspårning vid covid-19.

Kontakt