Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Provtagning av personer med symtom från 22/11

Från 22/11 rekommenderas alla personer med symtom förenliga med covid-19 provtagning oavsett vaccinationsstatus. Detta gäller från förskoleklass och uppåt. För hela provtagningsindikationen, se länk nedan.

Provtagning av symtomfria personer

Även för symtomfria personer rekommenderas ibland provtagning, t ex efter utlandsresa och i samband med smittspårning. I de fallen kan vaccinationsstatus ha betydelse för om prov ska tas. Se länk till provtagningsindikation och smittspårningsriktlinjer nedan.

Hur länge ska man stanna hemma vid symtom?

Vuxna samt barn från förskoleklass och uppåt rekommenderas provtagning oavsett vaccinationsstatus. Alla (även små barn) rekommenderas att stanna hemma och undvika kontakter utanför hushållet vid nytillkomna symtom och i väntan på provsvar.

Om provet är negativt kan man gå tillbaka till arbete, skola eller annan verksamhet när man känner sig frisk, även om man fortfarande har vissa luftvägssymtom. Om man har haft feber bör man ha varit feberfri minst ett dygn.

Om provet är positivt måste man alltid stanna hemma minst 7 dygn från det att man fick symtom, samt tills man varit feberfri i två dygn och blivit allmänt förbättrad. Man måste också medverka i smittspårning. Se länkar nedan.

Barn som inte tagit prov (barn födda 2016 och senare) kan återgå till förskola eller annan verksamhet när de är friska, även om de fortfarande har vissa luftvägssymtom. Om de har haft feber bör de ha varit feberfria minst ett dygn.

Tidigare genomgången covid-19

Generellt rekommenderas inte ny provtagning för covid-19 inom 6 månader efter genomgången bekräftad covid-19, oavsett om man har symtom eller inte. Får man symtom rekommenderas man stanna hemma och kan gå tillbaka till arbete, skola eller annan verksamhet när man känner sig frisk, även om man fortfarande har vissa luftvägssymtom. Om man har haft feber bör man ha varit feberfri minst ett dygn.
I vissa fall kan det vara aktuellt med ny provtagning vid symtom trots nyligen genomgången infektion. Det kan till exempel vara efter medicinsk bedömning vid typiska symtom.

Förändringar avseende provtagning av och förhållningsregler till hushållskontakter i samband med smittspårning

Folkhälsomyndigheten har informerat om att vägledningen för smittspårning kommer uppdateras avseende förhållningsregler till och provtagning av vaccinerade hushållskontakter. Därefter kommer de regionala riktlinjerna att uppdateras. Mer information kommer om det inom närmaste veckan/veckorna.

Länkar

Regionala riktlinjer för provtagning vid covid-19.

Rutiner för smittspårning vid covid-19.

Rutiner för kartläggning av och information till hushållskontakter.

Kontakt