Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Förändringar avseende provtagning av och förhållningsregler till hushållskontakter i samband med smittspårning

Folkhälsomyndigheten har uppdaterat vägledningen för smittspårning. Från och med nu ska även vaccinerade hushållskontakter få förhållningsregler och provtas på samma sätt som ovaccinerade vid smittspårning av covid-19. Förhållningsreglerna innebär att hushållskontakter inte ska gå till arbete, skola eller annan verksamhet under 7 dygn räknat från indexpatientens provtagningsdatum. Provtagning med PCR rekommenderas ca 5 dagar efter indexpatientens provtagningsdatum. Detta gäller alla som bor med någon med covid-19, inklusive de hushållskontakter som arbetar inom vård eller omsorg. Däremot är hushållskontakter även fortsättningsvis undantagna förhållningsregler och provtagning om de haft bekräftad covid-19 senaste 6 månaderna.

Samtliga smittskyddsblad för covid-19 har uppdaterats i samband med detta.

Rutiner för kartläggning av och information till hushållskontakter.

Covid-19 - patientinformation till hushållskontakter

Kontakt