Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Covidbevis används som vaccinationsbevis i Sverige från den 1 december. Arrangörer av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 100 personer kan kräva giltigt vaccinationsbevis av deltagare. Detta inkluderar evenemang som exempelvis bio- och teaterföreställningar, gudstjänster, konserter, nattklubbar och sportevenemang. Arrangörer som väljer att inte kräva vaccinationsbevis behöver i stället följa speciella föreskrifter om smittsäkra arrangemang från Folkhälsomyndigheten.

Kravet på vaccinationsbevis gäller för personer som är 18 år och äldre. Som vaccinationsbevis gäller enbart covidbevis som visar att man tagit minst två doser vaccin mot covid-19. Det ska också ha gått minst två veckor sedan den andra dosen.

Personer som av medicinska skäl avråds från att vaccinera sig mot covid-19, exempelvis personer som är allergiska mot substanser i vaccinet, ska kunna visa upp ett läkarintyg i stället.

Om covidbevis

Covidbevis ges ut av E-hälsomyndigheten och används för resor inom Europa sedan i somras. Underlaget kommer från Nationella vaccinationsregistret. Vaccinationsbeviset kan hämtas med svensk e-legitimation från covidbevis.se. De som saknar e-legitimation eller folkbokföringsadress kan beställa covidbevis på papper genom att fylla i en blankett och skicka till E-hälsomyndigheten. Skriv gärna ut blanketter och ge till patienter som behöver den hjälpen. Upplys om att det tyvärr kan bli långa väntetider för covidbevis på papper när vaccinationsbeviset börjar användas nationellt.

Det finns ännu ingen lösning för personer som fått sin vaccination registrerad på reservnummer.

Enbart vaccination godtas

Det finns olika typer av covidbevis. Enbart covidbevis som visar att man tagit minst två doser vaccin mot covid-19 gäller som vaccinationsbevis. Varken negativt PCR-test/antigentest eller dokumentation om genomgången sjukdom är giltigt.

Mer information

Invånare som har frågor om covidbevis hänvisas till covidbevis.se. Invånare som har problem med sitt covidbevis ska kontakta E-hälsomyndighetens support.