Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Vaccinationsperioden har startat för personer i riskgrupper och från vecka 47 kan medarbetare som regelbundet arbetar patientnära vaccinera sig med vaccinet som Region Stockholm har upphandlat.

Rekommendation att personal vaccinerar sig

Vaccination mot influensan rekommenderas för all personal inom vård och omsorg som regelbundet arbetar nära patienter och omsorgstagare. Vaccination är särskilt viktigt för medarbetare som arbetar nära personer med kraftigt nedsatt immunförsvar.

Erbjudande om vaccination är arbetsgivarens ansvar

Det är arbetsgivaren som erbjuder, organiserar och bekostar personalens vaccination mot säsongsinfluensan. Det gäller alla arbetsgivare inom vård och omsorg, det vill säga inom regionägd vård, privata vårdgivare och kommunal vård och omsorg. Arbetsplatser organiserar detta på olika sätt. Ingen ersättning utgår från Region Stockholm för personalvaccinationer.

Det finns ett stort utbud av vaccinatörer som har avtal med Region Stockholm och som erbjuder vaccination mot säsongsinfluensan.

Samlad information om säsongsinfluensan och den årliga vaccinationskampanjen.