Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att tidsintervallet mellan andra dosen och påfyllnadsdos (tredje dosen) förkortas till fem månader för personer som är födda 1956 eller tidigare. Det förkortade dosintervallet innebär ett förbättrat skydd mot en förväntad ökad smittspridning av covid-19 de närmaste månaderna.

Inget motsvarande förkortat tidsintervall föreslås för personal inom SÄBO, hemtjänst och hemsjukvård då majoriteten av den gruppen vaccinerades tidigt inom vaccinationsinsatsen och de bör därför redan vara aktuella för en påfyllnadsdos med befintlig rekommendation om minst sex månader från dos 2.

Region Stockholm övergår omgående till tidsintervall om minst fem månader mellan andra dosen och påfyllnadsdos (tredje dosen) för personer födda 1956 eller tidigare.